Gå til hovedindhold
Natur

Sjælden guldsmed fundet i Horreby Lyng

Navnet er Åkande-Kærguldsmed Leucorrhinia caudalis. Den er senest registreret i perioden 1898-1912 i tørvemoser i Nordøstsjælland. Dernæst er der et fund af et enkelt individ i 2018.

21. jun. 2023
Ældre end 3 mdr.
Åkande-Kærguldsmed, Jens Søgaard Hansen

Indhold

  Efter 111 års fravær er der nu fundet en lille bestand i Horreby Lyng.

  - Det er helt vildt, udtaler projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune. - Det store EU LIFE Naturgenopretningsprojekt, som vi gennemførte sammen med lodsejerne i Horreby Lyng, kvitterer nu med at give husly til en af Europas mest sjældne guldsmede. Det er simpelthen fantastisk.

  Det er Miljøstyrelsens folk der i forbindelse med deres kortlægning af sjældne arter og naturtyper – den såkaldte NOVANA overvågning - har været på besøg i Horreby Lyng. De har her været på udkig efter den anden sjældne guldsmed, som vi huser i mosen - Stor Kærguldsmed. Det var biolog Jens Søgaard Hansen, som fandt arten. Der blev observeret ikke færre end 15 individer.

  Åkande-Kærguldsmeden er ligesom dens slægtning Stor Kærguldsmed så sjælden i Europa, at den er omfattet af EU Habitatdirektivets bilag IV. Det betyder, at medlemslandene har et særligt ansvar for at sikre levestederne for disse arter. Gennem EU LIFE projektet har Guldborgsund Kommune sammen med lodsejerne gjort en stor indsats for at sikre Stor Kærguldsmedens levesteder. Det giver nu også bonus for dens slægtning Åkande-Kærguldsmed.

  Stor Kærguldsmed, Thomas W. Johansen

  Stor Kærguldsmed

  EU LIFE projektet Østdanske Højmoser blev gennemført i perioden 2013-2021. Det var et naturgenopretningsprojekt, hvor vi med midler fra EU vil arbejde for at genskabe de sidste højmoserester i Horreby Lyng. Højmoser er ikke kun en sjælden naturtype i Danmark, men i hele EU. Efter mange års tørvegravning og intensiv dræning er højmoserne stort set forsvundet. Horreby Lyng er i EU udpeget til et såkaldt Natura 2000-område, hvor Guldborgsund Kommune er forpligtiget til i samarbejde med lodsejerne at sikre højmosen for eftertiden.

  Læs mere om Horreby Lyng på www.horrebylyng.dk eller hent appen ”Højmosen i Horreby Lyng”.

  Kontakt

  Projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune telefon 25 18 23 25 mail aped@guldborgsund.dk

  Fakta om Åkande-kærguldsmed Leucorrhinia caudalis

  Den har en kropslængde på 36-39 mm. Den har en kølleformet bagkrop. Det sikreste kendetegn er, at hannerne har hvide vingemærker på oversiden. Hannerne bevogter deres territorium fra flydebladsplanter som for eksempel åkandeblade. De findes blandt andet i brunvandede skovsøer, som vi har i Horreby Lyng. Den forekommer i Skåne og landene omkring Østersøen.

  Fotos:
  Åkande-Kærguldsmed, Jens Søgaard Hansen
  Stor Kærguldsmed, Thomas W. Johansen