Gå til hovedindhold

450.000 kr. fra Statens Kunstfond til børn og unges møder med kunst i hverdagen

Statens Kunstfond har bevilget 450.000 kr. til kunstnerne Søren Lose og Thomas Seest. Kunstnerne vil i det nye år engagere børn og unge i kunstprojekter med fokus på landskab, natur og bæredygtighed - i et tæt samspil med lokale aktører og med fokus på stedbundne kvaliteter.

18. dec. 2020

Indhold

  Støtten er bevilget til et såkaldt ’artist in residence’-forløb, hvor kunstnerne Søren Lose og Thomas Seest i løbet af 2021 vil engagere lokale børn og unge i kunstneriske og kreative projekter. Kunstnerne har skabt et fælles, kunstnerisk manifest med tre fokuspunkter: BÆREDYGTIGHED, UTOPI og SAMARBEJDER.

  Kunstner Søren Lose er selv opvokset på Lolland og har – bl.a. på baggrund af tidligere udstillingsprojekter – kontakt til flere relevante samarbejdspartnere. Han siger om projektet: ”Thomas og jeg ser frem til at arbejde med det rige potentiale i Lolland-Falsters ’landskab’, forstået helt bredt som områdets særlige historie, industri, kultur og natur. Vi ønsker at etablere et nysgerrigt fællesskab med lokale aktører inden for både kultur, erhverv og uddannelse samt med kommunens børn og unge med fokus på sammen at bygge op, forbedre og ændre det forhåndenværende. Vi vil ud at arbejde på steder, hvor folk ikke normalt møder kunsten. Vi tror på, at kunsten er et fælles rum, hvor man kan tænke stort, drømme, realisere utopiske projekter og gå nye veje, så vi sammen kan gøre verden til et endnu bedre sted at være.”

  Martin Lohse, Formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget siger: ”Kunstnernes manifest går optimalt i spænd med Guldborgsund Kommunes fokus på dannelse og vores ambition om, at børn og unge skal møde kunst og kultur af høj kvalitet i deres hverdag. Dannelse handler om indsigt i det nære, og her er det vigtigt at have en relation til og refleksion over det sted, man er rundet af. Utopien rummer en tro på en bevægelse mod noget andet og noget bedre - og modet og viljen til at eksperimentere og gå nye veje er nogle kerneværdier, vi i høj grad ønsker at give videre til vores børn og unge. Vi håber på, at kunstnerne kan anvise nogle konkrete værktøjer til, hvordan vi som kommune kan indtænke samtidskunst i relation til vores omgivelser, hvordan børn og unge kan inddrages i dette arbejde og dermed være med til at skabe forandring.”

  I praksis ønsker kunstnerne at etablere en række samarbejder med lokale og evt. også regionale aktører. De enkelte samarbejder etableres på baggrund af kunstnernes indledningsvise ’kortlægning’ af steder, (kultur)landskaber og potentielle sparringspartnere. Kunstnerne vil gerne bringe flere forskellige fagligheder sammen i nye kontekster, ligesom de gerne vil arbejde med kunsten i sammenhænge, hvor man ikke forventer det: fx ude i landskabet, på gaden eller i et tomt hus. Konkret vil manifestet kunne udfolde sig som fx et samarbejdsprojekt mellem en landmand, en naturvejleder, en biolog og en billedkunstklasse om at etablere et økotopia - et stykke vild natur på et markstykke, der samtidig fungerer som lege- og skulpturpark.

  Kontakt

  Formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

  Martin Lohse

  Telefon: 25 18 18 13

  Email: marlo@guldborgsund.dk