Gå til hovedindhold

Storstilet helhedsplan for erhvervshavnen i Nykøbing Falster offentliggøres

Havnen i Nykøbing Falster står over for en stor udvikling, der over de næste 10-15 år vil omdanne 1,4 kilometer erhvervshavn til et attraktivt byområde med adgang til vandet, masser af grønne områder, forskellige typer boliger og rig mulighed for aktiviteter. Planen ligger klar, og borgerne inviteres nu til dialog om forslaget, inden der i slutningen af året skal træffes endelig beslutning om planen i byrådet.

16. sep. 2021

Indhold

  I april måned i år blev C.F. Møller Architects udvalgt til at udarbejde en helhedsplan for erhvervshavnen i Nykøbing Falster. Efter indgående studier af byen, byens historie og de mange ideer fra borgere og politikere, løbende møder og tilpasninger med kommunen, er planen nu klar. Helhedsplanen ”Guldborgsund Havneby” dækker 1,4 kilometer erhvervshavn, som nu skal omdannes til et attraktivt åbent område, som borgere og hele egnen får glæde af.

  ”Det er kun én gang, man får lov til at lave denne type storstilet plan for det vigtige område i Nykøbing, og helhedsplanen imødekommer i mine øjne helt fantastisk de visioner, vi politikere har til havneområdet og de mange indspil, som borgerne er kommet med. Vi vil skabe et sted, som bidrager positivt til Nykøbing og til hele Guldborgsund, hvor der er adgang for alle. Det er en langsigtet plan, og vi tager et skridt og én etape ad gangen” siger borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder.

  Helhedsplanen foreslår fem nye og meget forskellige byrum, tre nye boligkvarterer ved vandet, en promenade fra syd til nord samt sikring af området og byen mod højvandssituationer. Der er plads til alle; de unge, børnefamilierne, de enlige og de ældre, foreninger, arbejdspladser, kulturinstitutioner og offentlige tilbud, og samtidig er der lagt vægt på at gøre byen meget grønnere. Der er med andre ord plads til aktiviteter på land og i vand, som kan bruges af alle.

  Det er en plan, der skal holde mange år frem i tiden, og der er derfor plads til løbende at tilpasse og ændre indholdet, hvis der opstår behov for det. Eksempelvis er der i planen planlagt et havnebad i forbindelse med en gang- og cykelbro over Guldborg Sund. Er det ikke muligt at etablere denne bro, kan havnebadet flyttes til en anden placering. Og sådan rummer helhedsplanen mulighed for løbende tilpasning hen over de 10-15 år, planen rækker.  

  ”Vi er gået til opgaven med stor ydmyghed og respekt for havnens historie og de mange input fra borgerne og andre interessenter og aktører. Det har vi kombineret med mange besøg på erhvervshavnen og vores bedste erfaringer fra lignende opgaver i Danmark og udlandet. Havnen i Nykøbing F. bliver således et helt unikt sted, som er tilpasset præcis Nykøbing Falster og ikke vil kunne findes andre steder i verden”, siger Julian Weyer, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects.

  Nogle af de væsentligste punkter i planen er at bygge videre på byens styrker, der kan supplere midtbyen. Det gøres blandt andet ved, at alle gader fra centrum får kig til vandet, så der bliver sammenhæng mellem midtby og vandet. Samtidig vil det nye område på havnen ikke rumme detailbutikker eller på anden måde konkurrere med midtbyen, da udviklingen skal styrke den samlede by. Derudover bevares nogle af områdets historiske og karakteristiske bygninger som eksempelvis Det Gule Pakhus, siloen, Kondensen og vejerboden.

  Udviklingen af erhvervshavnen vil foregå i etaper over de næste mange år. Helhedsplanen giver mulighed for, at erhvervshavnen stadig kan være i drift en række år endnu ved, at nogle funktioner bliver flyttet til det nordlige område af havnen. Den første etape af helhedsplanen bliver udviklingen af ”Bropladsen”, som er området lige ud for Brogade, lidt nord for pop-up miljøet, som blev etaberet denne sommer. Placeringen er helt central på den nye havnefront og bliver et naturligt samlingssted med masser af liv, mulighed for ophold og for at komme tæt på vandet.

  C.F. Møller Architects vil på tre dialogmøder præsentere helhedsplanen, og alle er velkomne til at deltage.

  ”Jeg glæder mig meget til at komme i dialog om helhedsplanen, og så glæder jeg mig helt utrolig meget til at komme i gang med at gøre havnen til et sted for os alle og gøre Nykøbing og hele området endnu mere attraktivt at besøge, at bo i og at investere i” slutter borgmesteren.

  Dialogmøderne

  Alle dialogmøderne foregår i Kartoffelladen, Fejøgade 2 på havnen i Nykøbing F. fra kl. 18:30 – 21 med præsentation af helhedsplanen af C. F. Møller Architects:

  Tirsdag den 28. september. Tema: Havnen, midtbyen og området derimellem
  Onsdag den 6. oktober. Tema: Foreninger, beboere, borgere i hele kommunen
  Tirsdag den 12. oktober. Tema: Alle med interesse for havneprojektet

  Se helhedsplanen for Guldborgsund Havneby og mød arkitekterne bag: https://www.guldborgsund.dk/havneby

   

  Kontakt

  Borgmester

  John Brædder

  Telefon: 25180390

  Chefkonsulent, Cand.Comm.

  Rikke Betak

  Telefon: 25180248

  Email: rblu@guldborgsund.dk