Skip to main content

Vejdirektoratet inviterer til virtuelt borgermøde om opgradering af E55

Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse, hvor konsekvenserne af en udbygning af landevejen er beskrevet og vurderet. På borgermødet bliver resultaterne af VVM-undersøgelsen præsenteret og der er mulighed for at få svar på spørgsmål om undersøgelsen.

Indhold

  Vejdirektoratet inviterer til et virtuelt borgermøde om den VVM-undersøgelse, der er gennemført i forbindelse med opgraderingen af E55 (Nykøbing - Sydmotorvejen)

  VVM-undersøgelsen har til formål at beskrive og vurdere de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af at udbygge den eksisterende vej fra to spor til enten fire spor (2+2 vej) eller 2+1 vej.

  Formålet med at udvide vejen er at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden på strækningen.

  På borgermødet bliver resultaterne af VVM-undersøgelsen præsenteret, og der er mulighed for at få svar på spørgsmål om undersøgelsen.

  Borgermødet finder sted mandag 25. januar 19 - 21.

  Du kan finde hele VVM-undersøgelsen og link til borgermødet hos Vejdirektoratet her.