Skip to main content

2000 borgere har modtaget informationsbreve og spørgeskemaer

Fredag d. 5. februar modtog 2000 tilfældige borgere i Guldborgsund Kommune (16 år eller derover) et informationsbrev og et spørgeskema fra Region Sjælland.

Indhold

  Materialet blev sendt ud via e-boks. De borgere, der er fritaget for elektronisk post, modtog et fysisk brev.

  De fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed ved SDU står bag denne landsdækkende undersøgelse. Formålet er at blive klogere på danskernes trivsel, sundhed og sygdom.

  Svarene fra Guldborgsund Kommune og de andre kommuner i Region Sjælland skal bruges til at lave Region Sjællands fjerde Sundhedsprofil, som udkommer i foråret 2022.

  Rapporten skal gøre Region Sjælland og kommunerne klogere på, hvordan sundhedsindsatser har virket, og hvordan de kan styrkes.

  Jo flere, der besvarer spørgeskemaerne, jo mere præcist kan regionen og kommunerne vurdere hvilke sundhedsindsatser, der gavner borgerne mest.

  Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, henviser vi til Region Sjællands hjemmeside:
  https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/hvordanhardudet/Sider/FAQ.aspx

  12. maj er der deadline for at svare på spørgeskemaet. Der sendes i hele perioden op til tre påmindelser ud om at huske at svare.

  Kontakt

  Guldborgsund Kommune

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)