Gå til hovedindhold

Tællingen af gydebankerne i kommunens vandløb starter snart

Derfor har vandløbsmyndigheden i Guldborgsund Kommune givet tilladelse til, at to frivillige færdes langs kommunens vandløb, for at foretage den nødvendige optælling.

Indhold

    Det vil betyde at borgerne i Guldborgsund Kommune kan risikere at se personer færdes i kommunens vandløb. Normalvis er færdsel i vandløbene ikke tilladt, men i tilfælde som dette, hvor en visuel inspektion er nødvendig, kan kommunen give tilladelse til færdslen gennem vandløbslovens § 61.

    Perioden, hvor der kan opleves personer i vandløbene strækker sig fra 22. september 2021 til og med 1. april 2022.

    Skulle der være spørgsmål til kommunen omkring vandløb, færdsel i vandløb eller gydetælling, kan vandløbsmyndigheden kontaktes på vandlob@guldborgsund.dk