Skip to main content

108 foreninger og frivillige har fået tilskud til frivilligt socialt arbejde

Guldborgsund Kommune har netop uddelt 1,24 millioner kroner til det lokale, frivillige sociale arbejde. Der er givet tilskud til aktører, som ønsker at gøre en forskel for borgere i alle aldre i Guldborgsund Kommune, blandt andet gennem forskellige tilbud til børn og unge.

21. jan 2020

Indhold

  Væresteder, pensionistforeninger og børnehjælp. Flere nye ansøgere var med og fik støtte, da der for nylig blev uddelt 1,24 millioner kroner til det lokale, frivillige sociale arbejde i Guldborgsund. Og i år er der lidt flere ansøgere med aktiviteter rettet mod børn og unge.

  Det glæder Jens Erik Boesen, der er næstformand for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune. Han sidder desuden i den bevillingsgruppe, som tager stilling til ansøgningerne.

  ”Det frivillige sociale område kan noget helt særligt, som vi skal værne om. At det i år kommer lidt flere børn og unge til gode, er jeg virkelig glad for,” siger han.

  ”Et stærkt frivilligt miljø kræver opbakning fra kommunen. Det er helt afgørende, at vi anerkender den store indsats, som foreninger, organisationer og andre frivillige gør for borgerne. Hvis de ikke har økonomi til at drive deres aktiviteter, ville der ikke være nogen aktiviteter,” siger Jens Erik Boesen.

  Midlerne kommer fra puljerne til det frivillige sociale arbejde, de såkaldte §18 og §79-puljer. I alt fik 108 foreninger, organisationer og andre frivillige støtte til deres aktiviteter ved uddelingen.

  I år er profilen for de to puljer blevet skærpet, så det er mere tydeligt, hvad de hver især er rettet mod. §18-puljen støtter arbejde, som er rettet mod borgere i alle aldre med særlig fokus på børn, unge, familier og ældre, som kan have særlige fysiske, mentale og sociale udfordringer i livet. Den anden pulje, §79-puljen, har fokus på frivilligt arbejde for de ældre borgere.

  Jens Erik Boesen håber, skærpelsen betyder, at flere vil søge i næste runde.

  ”Jeg tror, det er vigtigt, at vi har mange forskellige aktører, så bredden af tilbud bliver endnu større,” siger Jens Erik Boesen.

  Der er ansøgningsfrist igen den 1. oktober 2020. Man kan læse mere om §18 og §79 puljerne på Guldborgsund Kommunes tilskuds- og foreningsportal