Skip to main content

Åbent brev til kulturministeren: Giv kulturaftalerne til børnene

Kære Joy Mogensen, Allerførst tillykke med udnævnelsen. Da du tiltrådte som kulturminister, sagde du blandt andet: "Jeg vil rigtig gerne udforske, hvordan vi kan blive bedre til at bruge kulturen til at løfte den kæmpe opgave, vi som samfund har i forhold til at give vores unge større selvværd og gejst i livet."

16. sep 2019

Indhold

  Åbent brev til kulturministeren:

  Giv kulturaftalerne til børnene

  Kære Joy Mogensen,

  Allerførst tillykke med udnævnelsen.

  Da du tiltrådte som kulturminister, sagde du blandt andet: "Jeg vil rigtig gerne udforske, hvordan vi kan blive bedre til at bruge kulturen til at løfte den kæmpe opgave, vi som samfund har i forhold til at give vores unge større selvværd og gejst i livet."

  Det har vi længe været optaget af i Guldborgsund Kommune, da vi gerne vil være Danmarks Dannelseskommune og derfor igen i fredags afholdt en national dannelseskonference med titlen Udsyn og Indsigt, hvor vi samlede landets fremmeste inden for feltet til at belyse, hvordan dagtilbud, skole og kulturområdet kan danne børn og unge til aktive medborgere med de bedste forudsætninger for at drømme store drømme og mod til at forfølge dem.

  Allerede tilbage i 2011 var vi foregangskommune på kulturområdet og skabte Kulturtjenesten med det formål at formidle og understøtte udviklingen af kultur- og læringsforløb til, med og for børn og unge samt at danne netværk på tværs af dagtilbud, skole og kultur. Først og fremmest fordi vi mener, at kunst og kultur spiller en afgørende rolle for børns og unges dannelse og dermed for deres mestring af livet.

  I foråret 2018 lavede vi en undersøgelse, der kortlagde, hvordan og i hvilket omfang kommunale dagtilbud og folkeskoler benytter de lokale kunst-, kultur- og naturtilbud. Kortlægningen viser, at der er stor forskel, og at pædagogerne og lærerne ofte oplever sig begrænsede i forsøget på at benytte tilbuddene. Kvalitative undersøgelser viste samtidig, at lærere og pædagoger har et stort ønske om at deltage i flere kulturtilbud med deres elever/børnegrupper.

  Fra august 2019 indførte Guldborgsund Kommune (sammen med Lolland Kommune) derfor en obligatorisk Dannelsesrygsæk. Med Dannelsesrygsækken får alle børn i vores kommunale dagtilbud og skoler lige muligheder for at indgå i kvalificerede kunst-, kultur- og naturoplevelser, og alle børn præsenteres for kulturtilbud af høj kvalitet minimum en gang om året.Der er et tæt samarbejde med kulturtilbuddene og endnu lettere adgang for dagtilbud og skoler, idet kulturtilbuddene tilrettelægger aktiviteterne i tråd med de mål, der er i læreplanerne og mål for undervisningen.

  De nuværende regionale kulturaftaler stammer fra 1996, hvor man ønskede, at de dengang 271 kommuner skulle samarbejde mere. Det må siges at være en del reformer siden, og vi mener, at kulturaftalerne efterhånden har overlevet sig selv, specielt fordi midlerne kun i begrænset omfang når helt ud til borgerne og i endnu mindre til børnene. Den 6. september forlængede du alle de regionale kulturaftaler med endnu et år, og det kunne give tid til at arbejde med en ny model, hvor midlerne fra de regionale kulturaftaler anvendes til at give alle børn i Danmark et obligatorisk tilbud om kunst og kultur i deres hverdag.

  Derfor vil vi gerne opfordre dig til, at du udforsker, hvordan du kan målrette midlerne fra de regionale kulturaftaler til børnene og deres dannelse som mennesker og samtidig skabe relevant indhold i den åbne skole - og vi bringer meget gerne vores erfaringer i spil.

  Et lille kulturelt skridt for dig, men et kæmpe spring for børnene.

  De bedste hilsner

  Martin Lohse

  Formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg, Guldborgsund Kommune