Skip to main content

Åbent brev til Nicolai Wammen og Astrid Krag: Pas på vores velfærd

Guldborgsund Kommunes borgmester, John Brædder, samt S-gruppeformand Simon Hansen foreslår en ny fordeling af finansieringstilskuddet på 3,5 milliarder kroner. Det skal sikre den pressede økonomi i kommunerne, så længe en ny udligningsordning ikke er på plads.

26. aug 2019

Indhold

  Guldborgsund, 26. august 2019

  Kære Astrid Krag og Nicolai Wammen,

  Når I nu sætter jer til forhandlingsbordet sammen med kommunernes forhandlere for at få økonomiaftalen for 2020 på plads, så har I en særdeles vigtig opgave foran jer. I skal være med til at sikre, at Danmark fortsat er et land, der med god samvittighed kan kalde sig et velfærdssamfund.

  Når vi nu skriver til jer, er det fordi, vi er nødt til at understrege, at behovet for økonomisk handling aldrig har været større. En række kommuner – heriblandt Guldborgsund – er i overhængende risiko for at skulle gennemføre massive besparelser på velfærden de kommende år, hvis der ikke handles nu.

  Alene for at opretholde det nuværende serviceniveau skal vi have tilført flere penge end tidligere, for vi får flere plejekrævende ældre, vi får flere børn, og vi får flere borgere med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Får vi ikke flere midler, vil vores børn, vores ældre, vores handicappede, vores socialt udsatte og mange andre borgere opleve et faldende serviceniveau.

  Når vi samtidig kan se, at en ny udligningsreform ikke er nært forestående, er vi nødt til at få en økonomisk overgangsordning, indtil udligningen er på plads.

  Guldborgsund Kommune er en af de kommuner, der mærker, at det strammer til, og derfor er vi interesserede i at finde løsninger. Vi har et forslag, som vi håber, at I vil tage med til forhandlingsbordet, og som handler om det finansieringstilskud, kommunerne får.

  I 2019 var finansieringstilskuddet på i alt 3,5 milliarder kroner.

  En milliard kroner fordeles efter indbyggertal til de kommuner, der har et strukturelt underskud. Det betyder, at kommunen har flere udgifter per borger, end kommunen får tilbage i skatteindtægter. Guldborgsund Kommune er nummer ni på listen over kommuner med størst underskud - godt 27.000 kroner per borger om året.

  En milliard fordeles til kommuner med et beskatningsgrundlag på mindre end 179.200 kroner per indbygger. Guldborgsund Kommunes beskatningsgrundlag er godt 166.000 kroner per indbygger. Omkring 30.000 kroner under landsgennemsnittet.

  De sidste 1,5 milliarder kroner fordeles mellem alle kommuner ud fra indbyggertal. Her har kommunens økonomi ikke indflydelse på fordelingen.

  På den baggrund fik Guldborgsund Kommune i 2019 i alt 55,7 millioner kroner i finansieringstilskud ud af de 3,5 milliarder kroner. Vi fik midler ud fra alle tre kriterier, og derfor vil nogen nok mene, at der er kompenseret for forskellene.

  Det er så nu, at vi appellerer til jer som henholdsvis finansminister og social- og indenrigsminister, for kompensationen hænger ikke sammen med de udfordringer, vi står over for. Vi ved, at en række af landets borgmestre vil være enige med os. Vi har simpelthen brug for en anderledes fordeling af finansieringstilskuddet frem mod, at en ny udligningsordning kommer på plads, hvilket Folketingets partier jo er enige om, at vi skal have.

  For os at se er den helt enkle løsning at inddrage de 1,5 milliarder, der i dag fordeles blandt alle 98 kommuner, og så fordele de penge ud fra de samme kriterier, som de andre to milliarder fordeles ud fra. På den måde går pengene til dem, som trænger mest, og hvor de vil få størst betydning. For Guldborgsund Kommune vil det betyde omkring 18 millioner ekstra om året. Det vil ikke rette op på alt, men vil hjælpe.

  Vi er helt klar over, at I ikke har uanede midler at fordele. Det er derfor, vi opfordrer jer til at kigge på en anden fordeling af de midler, der faktisk eksisterer. Skal vi sikre et nogenlunde ens velfærdsniveau i kommunerne, så skal pengene fordeles på en ny måde, indtil udligningsordningen forhåbentlig får rettet op på mange års fejl.

  Det er langt fra kun Guldborgsund Kommune, der kan se frem til besparelser på velfærdsområdet. De seneste mange måneder har man ikke kunnet åbne en avis eller se en nyhedsudsendelse i tv uden, at der har været historier om, hvordan kommuner har varslet nedskæringer på skoler, i daginstitutioner og på ældre- og handicapområdet.

  Kort sagt er vores velfærd under pres. I har nu en mulighed for at lave om på den triste udvikling. Vi håber, at I vil overveje vores forslag, for vi kan ikke tilbyde vores borgere samme serviceniveau som nu uden yderligere midler, og vi kan ikke byde dem at skære yderligere. Det er ikke værdigt for et velfærdssamfund som Danmark.

  Venlig hilsen

  John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune (Guldborgsundlisten)

  Simon Hansen, formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget og gruppeformand for Socialdemokratiet i Guldborgsund Kommune