Skip to main content

Antallet af flygtninge i job er fordoblet i Guldborgsund

Guldborgsund Kommune har fordoblet antallet af flygtninge som er kommet i beskæftigelse i løbet af det seneste halvandet år.

20. nov 2019

Indhold

  Andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte mellem 16 og 66 år er gået fra 16,6% til 33,2% i perioden januar 2018 – august 2019.

  Formand for Beskæftigelsesudvalget Ole K. Larsen glæder sig over, at den politiske prioritering har givet gode resultater.

  ”Jeg vil gerne rose mine kollegaer i beskæftigelsesudvalget. Udvalget har arbejdet for at realisere det her område, og nu kan vi begynde at se resultaterne af de mange indsatser,” siger han.

  ”Det har været vigtigt for at os vise, at her i Guldborgsund stiller vi krav til og skaber muligheder for alle vores borgere. Det er afgørende for at blive selvforsørgende, at man som flygtning eller familiesammenført får gode og fleksible tilbud fra Sprog- og Integrationscentret, som kan hjælpe hurtigt hen mod et job. Og tallene her viser, at indsatsen virker,” forklarer Ole K. Larsen.  

  Næstformand i Beskæftigelsesudvalget er René Fjeldsøe Sørensen. Han glæder sig også over de positive resultater.

  ”Resultaterne skyldes et stærkt politisk samarbejde i beskæftigelsesudvalget og en styrket indsats fra primært Sprog- og Integrationscenterets medarbejdere. Det er rigtig flot,” siger René Fjelsøe Sørensen.

  Både udvalgsformand Ole K. Larsen og næstformand René Fjeldsøe Sørensen er glade for den store indsats personalet har ydet.

  ”Det her viser, at vores center arbejder ud fra vores politiske ønsker og prioriteringer, og det viser samtidig, at personalet har gjort en stor og kvalificeret indsats for at nå hertil” siger formandsskabet samstemmende.

  Medarbejderne i Integrationsafdelingen har blandt andet udviklet og står for indsatser som forløbet PAS – ”praktik, arbejde, selvforsørgelse”, hvor deltagerne gennem oplæg, dialog og ekskursioner til lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner indføres i dansk arbejdsmarkedskultur og generelle forhold på arbejdsmarkedet. Sideløbende med at kommunens flygtninge og familiesammenførte på Sprogskolen, undervises og indføres i det danske sprog, tilbyder Sprog- & Integrationscentret en række andre arbejdsmarkedsrettede tiltag, som CV- og jobsøgningskurser, individuel mentor støtte, introduktion af og hjælp til etablering af IGU - Integrationsgrunduddannelses forløb, virksomhedspraktikker og meget andet – en god blanding af faste forløb, og individuelle tilbud som kan tilpasses den enkelte borger.

  Hos Sprog- & Integrationscentret har man ud over de mange nye indsatser, i de seneste 2 år arbejdet målrettet med at styrke og koordinere den samlede integrationsindsats, fra borgerens ankomst til kommunen og frem mod selvforsørgelse i job eller uddannelse.  Og i et stærkt samarbejde med Jobcentrets afdeling for virksomhedsservice, sikret at flere borgere får mulighed for introduktion til arbejdsmarkedet via opkvalificerende praktikker hos de lokale virksomheder i kommunen.

  ”Vi er nået langt på 1 ½ år, og vi nærmer os beskæftigelsesniveauet for de sammenlignelige kommuner, som er vores politiske ambition på den korte bane”, slutter udvalgsformand Ole K. Larsen.