Skip to main content

Artist talk - hvordan gør man?

Guldborgsund Billedkunstråd inviterer torsdag den 7. november 2019 kl. 16.30-20.15 til netværkstræf for de lokale professionelle kunstnere. Årets tema er 'artist talk' - kunsten at formidle sit værk. Arrangementet holdes på Fuglsang Kunstmuseum. Pressen er velkommen.

29. okt 2019

Indhold

  Professionelle kunstnere skal i dag selv kunne sætte deres værker i spil i deres omverden: Hvem er du som kunstner? Hvorfor er kunsten vigtig? Hvem taler du til og hvordan? Denne dialogaften er for professionelle kunstnere i Guldborgsund og Lolland Kommuner og derudover er billedkunstrådene i Faxe og Vordingborg kommuner inviteret.

  På netværkstræffet får deltagerne fire oplæg, der giver både et journalistisk, et rådgivende og et kunstnerisk blik på deltagernes formidling. Deltagerne medbringer hver et eksempel på, hvordan de præsenterer sig selv og deres kunst, som de kan få sparring på.

  Der vil desuden blive uddelt hæderslegater til to kunstnere fra Guldborgsund Kommune v. formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget Martin Lohse

  Uddrag af programmet (hele programmet er vedhæftet):

  Kl. 15.00-16.30: Gratis adgang til Fuglsang Kunstmuseum. Se blandt andet særudstillingen Kristian Zahrtmann - Queer, kunst og lidenskab.

  Kl. 16.30-16.45: Velkomst og præsentation af medlemmerne i Guldborgsund Billedkunstråd. Allan Axelsen, stedfortrædende formand for Guldborgsund Billedkunstråd, vil fortælle om rådets foreløbige arbejde samt de overordnede linjer i rådets strategiarbejde, der forelægges udvalget i starten af 2020. Årets netværkstema – den gode artist talk.

  Kl. 16.45-17.05: Oplæg v. foredragsholder og journalist Hans Jørgen Møller om hvordan man strukturerer sit stof og levendegør sit sprog. Hvordan formidler man noget, der ligger ens hjerte nær? Hvordan gør man det personlige relevant? Hvordan kommunikerer man sin historie og sit budskab? Der bliver fokus på teknik, struktur, tidsdisponering, sprog og mundtlighed –på det at komme ud over rampen til et publikum, der ikke nødvendigvis er velbevandret inden for det kunstneriske felt.

  Kl. 17.05-17.25: Oplæg v. kunstrådgiver og tidligere galleriejer Christina Wilson om den gode artist talk. Ligesom med det korte skriftlige ’artist statement’ skal artist talken være med til at formidle et kunstnerisk projekt inden for en relativt begrænset tidsramme. Hvordan sikrer man sig, at man ikke bare får videreformidlet et nogle gange komplekst stof på en rimelig lettilgængelig måde uden at nuancerne forsvinder, men også at man får ’solgt sig selv’ på et kunstmarked, der til tider kan være svært at overskue og navigere i?

  Kl. 17.25-17.35: Uddeling af hæderslegater v. formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget Martin Lohse.

  Kl. 17.45-18.05: Oplæg v. billedkunstner Søren Martinsen om at møde sit publikum i øjenhøjde på værkstedet eller udstillingsstedet. Hvordan præsenterer man sit virke/oeuvre, så man ’rammer rigtigt’. Handler det om ’stage presence’, specifikke hjælpemidler – eller noget helt tredje?

  Kl. 18.05-18.25: Oplæg v. billedkunstner Torben Ribe om ’need & nice to know’ i forbindelse med artist talk’en? Ribe, der arbejder med maleri i det udvidede felt, øser ud af sine erfaringer ift. struktur, hjælpemidler og hvad det kunstneriske medium kan have af betydning for, hvordan man gennemfører en talk. Hvad kan man med fordel lægge vægt på?

  Pressen inviteres til at deltage. Tilmelding til Julie Damgaard.