Skip to main content

Bedre genoptræning til borgerne i Guldborgsund Kommune

Med moderne lokaler og nye træningsfaciliteter kan borgere, der har brug for genoptræning i forbindelse med akut eller kronisk sygdom, nu få bedre service.

19. dec 2017

Indhold

  Fra onsdag den 20. december bliver der bedre service til de borgere, der har brug for genoptræning efter et sygdomsforløb eller som følge af en kronisk sygdom. Her flytter Guldborgsund Rehabilitering til nye lokaler med langt bedre og mere moderne faciliteter. Samtidig skifter rehabiliteringen navn til det mere mundrette Guldborgsund Genoptræning.

  ”Jeg er meget glad for det løft, som vi med de nye faciliteter giver til genoptræningsområdet og borgerne her i Guldborgsund. Vi får bedre mulighed for at genoptræne borgerne så hurtigt og professionelt som muligt, og der er ingen tvivl om, at borgerne vil opleve det som en stor forbedring,” siger Bo Abildgaard, der er formand for Folkesundheds- og Omsorgsudvalget.

  Det er Fjordskolen på Fjordvej i Nykøbing F, der er blevet bygget om til et moderne genoptræningscenter med god plads og lyse, venlige lokaler.

  Der er blandt andet et stort venterum, flere sale med mulighed for mange former for træning samtidig, ligesom der bliver mulighed for at træne med redskaber og metoder, der ikke tidligere har kunnet benyttes på grund af pladsmangel. I borgercafeen vil det være muligt at købe en kop kaffe eller te, og der er både plads og rum til, at man kan snakke med dem, man træner sammen med. Der vil også være mulighed for, at patientforeninger kan benytte cafeen. Der er allerede etableret et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som vil stå for caféaktivitet i forlængelse af kræftgenoptræningen.

  En af de opgaver, som Guldborgsund Genoptræning løfter sammen med folkesundhedsafdelingen og sygeplejen, er forløbsprogrammerne. Det er forløb for borgere med kroniske sygdomme som for eksempel diabetes eller hjerteproblemer. Her indgår borgerundervisning, og det har hidtil været afholdt i personalets frokoststue. Men i de nye lokaler på Fjordvej er der indrettet et stort og dejligt undervisningslokale, som gør den del af forløbsprogrammerne meget bedre, ligesom der har mulighed for at holde intern undervisning i lokalet.

  Langt størstedelen af genoptræningen vil fremover foregå i de nye lokaler på Fjordvej. Der vil fortsat være såkaldt vedligeholdende træning og selvtræning ude på de øvrige lokaliteter i kommunen, som Guldborgsund Genoptræning fortsat råder over.
  Det neurologiske genoptræning – det kan være genoptræning efter en hjerneskade – flyttes pr. 1. januar 2018 til et nyoprettet, selvstændigt center.

  De nye lokaler og navneskiftet markeres onsdag d. 20. december kl. 14.00 med en reception på Fjordvej 46 i Nykøbing. Bo Abildgaard er med til indvielsen. 

  For yderligere kontakt:

  Bo Abildgaard, formand for Folkesundheds- og Omsorgsudvalget, 25181809, bab@guldborgsund.dk

  Janet Reade Lomholt, leder af Guldborgsund Genoptræning, 25180573, jrl@guldborgsund.dk