Skip to main content

Beskæftigelsesudvalget er klar til den nye afbureaukratiseringsreform for ledige

Beskæftigelsesudvalget har været i arbejdstøjet og taget stilling til, hvad de vil med den nye reform.

21. aug 2019

Indhold

  Ole K. Larsen, der er formand for kommunens beskæftigelsesudvalg, ser frem til den nye reform:

  ”Vi står med et presset arbejdsmarked, der har svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at vi implementerer reformen optimalt i forhold til virksomhedernes behov. Og vi har derfor iværksat et udviklingsprojekt i kommunens Jobcenter med det formål at kunne tilbyde de ledige flere samtaleforløb og at gøre samtalen med den enkelte ledige endnu mere understøttende for borgernes muligheder for at komme i job” siger Ole K. Larsen.

  Udviklingsprojektet er sat i gang i forlængelse af den afbureaukratiseringsreform, som Folketinget vedtog sidste år, og som træder i kraft den 1. januar 2020. Den giver blandt andet kommunerne mulighed for i højere grad selv at tilrettelægge dele af indsatsen for de ledige. Eksempelvis er er antallet af møder og tidspunkterne for afholdelse i dag bestemt ved lovgivningen, og selvom der stadig er nogle overordnede rammer for mødeindsatsen, har kommunerne nu fået en større frihed til at sammensætte et mødeforløb, som er tilpasset de lokale forhold.

  Når ledige borgere fremadrettet skal til møde i Jobcentret, kommer møderne fra januar 2020 til at foregå på en lidt anden måde. Det vil være nogle andre og nye spørgsmål, borgerne vil få, og det vil være en samtale med styrket fokus på inddragelse af borgeren, som arbejdsmarkedskonsulenten og borgeren vil have med hinanden.

  Sammen med konsulentfirmaet Marselisborg har Center for Arbejdsmarked i Guldborgsund Kommune igangsat et kompetenceudviklingsprojekt med henblik på at indføre ny samtalemodel med styrket fokus på den lediges kompetencer og ressourcer. Alt sammen med det formål at bruge samtalen til optimalt at understøtte den ledige i at komme i beskæftigelse.

  Ole K. Larsen mener, at det er det rigtige skridt at tage i den aktuelle situation.

  ”Vi skal hele tiden søge efter de løsninger, som er nødvendige i den givne arbejdsmarkedssituation. Og her flytter vi os både på antallet af samtaler, og samtalens fokus styrkes yderligere. Den nye samtalemodel vil også have større grad af inddragelse og ansvarliggørelse af den ledige, hvilket jeg hilser meget velkomment,” siger han.

  For yderligere information:

  Ole K. Larsen, formand for Beskæftigelsesudvalget, mobil: 25 18 03 98

  Lars Bostholm, Centerchef, Center for Arbejdsmarked, mobil: 25 18 03 25