Skip to main content

Børne, Familie og Uddannelsesudvalget foreslår en sammenlægning af Østre Skoles og Lindeskovskolens distrikter

Politikerne i Guldborgsund Kommune ønsker med det nye forslag at skabe mere sammenhængskraft på Østerbro. Samtidig vil forslaget imødekomme en stor søgning til Østre Skole. Forslaget om en sammenlægning af de to skoledistrikter sendes nu i høring.

18. mar 2019

Indhold

  Flere og flere børnefamilier bosætter sig i disse år på Østerbro i Nykøbing, og det giver et stigende elevtal i området. Samtidig har der i en årrække været en ret massiv søgning til Østre Skole fra familier, der er bosiddende i Lindeskovskolens distrikt.

  Hidtil har man forsøgt at løse udfordringerne gennem dispensationer, men Børne, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune ønsker nu at lave varige ændringer på området til gavn for alle områdets børn og forældre. Der skal skabes større sammenhængskraft på hele Østerbro, og derfor foreslår udvalget nu at lægge Østre Skoles og Lindeskovskolens distrikter sammen til ét samlet skoledistrikt.

  ”Østerbro er blevet et populært område for børnefamilier, og det er dejligt. Det giver naturligt nok en større efterspørgsel på skoler, daginstitutioner og kulturtilbud til børn og unge, og som det er nu, har vi ikke den fysiske kapacitet på Østre Skole til at rumme alle de børn, der ønsker skolen. Derfor ser vi en rigtig god mulighed i at skabe ét stort skoledistrikt, hvor vi kan udnytte de fysiske rammer bedre, og hvor vi samtidig kan arbejde med et kulturelt og dannelsesmæssigt udviklingsspor for hele området,” siger Simon Hansen, der er formand for Børne, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund.

  I høringsmaterialet lægges der op til, at eleverne skal fordeles på de to eksisterende matrikler, og at der skal være en årgangsbestemt inddeling, så de små klasser er i den ene bygning, og de store klasser i den anden bygning. Det fremgår også af forslaget, at der skal være ledelse på begge skolematrikler. Desuden foreslår udvalget, at de eksisterende udviklingstiltag i området med eksempelvis skabelsen af et kultur- og læringscenter skal indgå i planerne, så indre og ydre Østerbro kommer til at hænge bedre sammen.

  I forslaget bliver de to skoledistrikter tilsammen en anelse mindre end i dag, og Møllebakkeskolens distriktsområde udvides tilsvarende.

  Forslaget sendes nu i høring hos de to skolers bestyrelser, i medarbejdernes samarbejdsfora - de såkaldte MED-udvalg - og hos de faglige organisationer. Udvalgsformand Simon Hansen ønsker en tæt dialog med alle parter, og han og resten af udvalget er lydhør over for input og ønsker.

  Børne, Familie og Uddannelsesudvalget vil behandle høringssvarene på udvalgets møde i maj måned. Herefter vil udvalget indstille en beslutning til byrådet, som ventes at kunne træffe en endelig beslutning på byrådsmødet i juni. Hvis forslaget vedtages, bliver det med virkning fra skoleåret 2020/2021.

  ”Vi er ude i god tid, da vi gerne vil inddrage elever, forældre og medarbejdere i processen. Træffer vi den beslutning, vi nu har stillet forslag om, så vi har et helt skoleår til at lave en grundig proces, hvor alle parter kan bidrage til en spændende udvikling på Østerbro,” siger Simon Hansen.