Skip to main content

Børnehavebørn skal lege med naturvidenskab og filosofi

Der skal mere end en tur i skoven og lidt jord under neglene til at styrke børns interesse for naturvidenskab og den filosofiske samtale. Med en donation fra Novo Nordisk Fonden på 2,2 millioner kroner vil Guldborgsund Kommune udvikle det, der kaldes sciencepædagogik, som stimulerer børns nysgerrighed for natur og videnskab.

20. jan 2020

Indhold

  Hvis du går rundt og tror, at naturvidenskab og filosofi kun er for professorer og forskere, så kan du godt tro om igen. For børns helt naturlige evne til at undre sig og undersøge, hvorfor verden hænger sammen, som den gør, kan stimuleres meget tidligt. Og det er lige netop det, som Guldborgsund Kommune nu får mulighed for med en donation på 2,2 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden.

  ”I dag er vi rigtig gode til at gå ud i skoven og finde edderkopper, sjove planter eller biller. Nu vil vi gerne blive bedre til også at afprøve naturen sammen med børnene. Så i stedet for at fortælle dem, hvordan man kan søsætte en lille båd af et stykke tørt træ på skovsøen, så skal vi undersøge sammen med børnene, hvilke materialer der kan flyde, og hvilke der synker. Og hvorfor mon det hænger sådan sammen. Vi skal stille åbne spørgsmål og være sammen med børnene om at undersøge svaret,” forklarer Bill Lehmann, der er faglig koordinator for daginstitutionsområdet i Guldborgsund Kommune.

  Pengene skal blandt andet bruges til at opkvalificere pædagogerne med konkrete værktøjer. For selvom daginstitutionerne er gode til at bruge naturen, lege med materialer og tale med børnene om de store spørgsmål i livet, så går sciencepædagogikken et spadestik dybere og understøtter børns evne til problemløsning og kritisk tænkning inden for natur, videnskab og filosofi.

  Projektet, der hedder ”Naturlig science i dagtilbud”, skal laves i samarbejde med professionshøjskolen Absalon, som skal stå for uddannelsen og opkvalificeringen af pædagogerne. I første omgang er det tre af kommunens børnehaver, som indgår i projektet, og pædagogerne skal undervejs i forløbet afprøve deres nye viden og pædagogiske værktøjer sammen med børnene. På den måde får børnene udbytte af projektet med det samme.

  Guldborgsund ønsker at være Danmarks dannelseskommune, og for Simon Hansen, der er formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, er ”Naturlig science i dagtilbud” med til at gøre begrebet dannelse helt konkret.

  ”De fleste kan nok nikke genkendende til, hvordan børn netop i børnehavealderen ofte stiller meget store og filosofiske spørgsmål, og vi voksne har en tendens til at ville give dem alle svarene, og fortælle dem, hvordan tingene hænger sammen. Med metoderne i sciencepædagogik stimulerer vi den nysgerrighed hos børn, som er så vigtig. Uanset om barnet senere hen interesserer sig for videnskab eller filosofi. Jeg er derfor meget glad for, at Novo Nordisk Fonden har givet os mulighed for at styrke netop det,” siger Simon Hansen.

  For Novo Nordisk Fonden er det lige præcis tiltag som Naturlig science i dagtilbud”, der skal til, hvis vi vil skabe fremtidens nysgerrige sjæle:

  ”Vi mener, at grundlæggende naturvidenskabelig dannelse er central for børn og unges mulighed for at agere i en verden præget af hastig teknologisk udvikling. Derfor er vi begejstrede for, at Guldborgsund Kommune vil være med til at styrke børn og unges interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi,” siger Berith Bjørnholm, der er leder af Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden.

  De tre daginstitutioner er Søruphus i Eskilstrup, Bangsebro og Skovtrolden i Nykøbing. De skal siden være med til at udbrede metoden og erfaringerne til de øvrige daginstitutioner i kommunen, og i projektet ligger også et samarbejde med Absalon om at dele erfaringer og viden med landets øvrige kommuner.

  Allerede til februar skal pædagogerne på skolebænken første gang. Projektperioden løber samlet set over de næste tre år.