Skip to main content

Budgetforlig på plads i Guldborgsund: Det rige hverdagsliv – vi er i gang

Budgetforliget er faldet på plads i Guldborgsund Kommune. Fem partier står bag forliget, som blandt andet indeholder 30 millioner kroner til den sammenlagte skole på Østerbro, en ny multihal i Nykøbing Falster og et tiltag med borgerpuljer til landdistrikterne.

14. okt 2019

Indhold

  I weekenden blev der indgået budgetforlig i Guldborgsund Kommune mellem Guldborgsundlisten, Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten. Det brede forlig sætter rammerne for et budget, der samlet set er på mere end fire milliarder kroner i Guldborgsund Kommune. I budget 2020 er der lagt op til anlægsinvesteringer på 170 millioner kroner.

  ”Dette budget er særligt, fordi det i den grad viser, at vi gerne vil give vores 61.000 borgere nogle gode rammer for deres hverdag. Vi har i Guldborgsund Kommune et samlet budget på mere end fire milliarder kroner, som hovedsageligt går til borgernes kernevelfærd. Med budget 2020 understøtter vi kernevelfærden, og vi investerer i den grad i udvikling i vores kommune,” siger borgmester John Brædder.

  Budget 2020 følger retningen fra sidste års budget og tager fat på yderligere tre af de 12 tværpolitiske mål fra kommunens planstrategi: ”Det rige hverdagsliv”. Denne gang prioriterer forligsparterne midler til at realisere målene: At flere borgere bosætter sig og bliver her; en bæredygtig kommune samt, at Nykøbing er en stærk hovedby.

  ”Med dette budgetforlig understreger forligsparterne meget tydeligt, at de politiske ønsker om at sikre rammer for det gode hverdagsliv skal realiseres. Der er skabt grundlag for at kunne renovere hallen i Sakskøbing, og samtidig er forligsparterne enige om, at det er vigtigt, at vi nu får bygget en multihal i Nykøbing, så vi kan imødekomme behovet for flere haltimer, som vores skoler efterspørger. Og så kan NFH endelig spille de store kampe på hjemmebane, som er helt unik branding for vores kommune. Multihallen kan desuden fungere som et koncert- og konferencested,” siger John Brædder.

  Simon Hansen, der er gruppeformand for Socialdemokratiet, glæder sig over, at børnenes hverdag har fået masser af fokus i forliget.

  ”For Socialdemokratiet har det været helt afgørende, at der er fokus på kernevelfærden i budgettet. Det sikrer vi med det budget, vi nu er blevet enige om. Personligt er jeg utrolig glad for, at der er plads til at imødekomme de økonomiske udfordringer på området for anbragte børn, som har fyldt meget det seneste år. De mindste børn i Eskilstrup og omegn kan glæde sig til en ny skovbørnehave, og så afsætter vi i 2020-budgettet 30 millioner til at få skabt de bedst mulige rammer for eleverne, der skal gå på skolen på Østerbro. For mig at se står vi med et budgetforlig, der viser, at vi prioriterer kernevelfærden, og det er det vigtigste for mig,” siger Simon Hansen.

  Ole K. Larsen, gruppeformand for Venstre, peger på, at potentialet i at have både byer og landdistrikter i kommunen skal udnyttes endnu bedre. Derfor glæder Venstre sig over, at forligsparterne er blevet enige om en borgerpulje til at øge borgerinddragelsen og styrke fællesskaberne i lokalområderne. Desuden er der prioriteret ti millioner kroner fra en pulje på Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets område til Marielyst og udviklingen af en destinationsplan for Sydfalster.

  ”Det er vigtigt, at forliget indeholder så mange forskellige tiltag i både byer og landdistrikter, for i en kommune som Guldborgsund er samspillet mellem by og land afgørende både for bosætning og turisme,” siger Ole K. Larsen, der også understeger, at Venstre er glad for, at der sættes fokus på en sammenhængende overgang fra daginstitution til eventuel privatskole.

  SF’s Annemette Schønberg Johnsen hæfter sig ved, at forligsparterne er enige om at arbejde for at fjerne unødige dokumentations- og dataindsamlingskrav for medarbejderne, så de i endnu højere grad kan koncentrere sig om at løse kerneopgaven, ligesom det er positivt, at bureaukratiet på hjælpemiddelområdet mindskes. Og så glæder hun sig ligesom Simon Hansen over prioriteringen af 30 millioner kroner til skolen og området omkring skolen på Østerbro.

  ”Jeg ser frem til at følge arbejdet med at skabe en ny fælles skole og udvikle de grønne byrum i området, hvor vi senest har indviet Mysseskoven. Det er et stort og afgørende projekt, og derfor er jeg glad for, at forligsparterne har prioriteret det,” siger Annemette Schønberg Johnsen.

  For Bente Lerche-Thomsen fra Enhedslisten har det haft stor betydning, at forliget lægger op til en opsøgende indsats for at undgå, at unge falder gennem sikkerhedsnettet.

  ”Det er så vigtigt, at vi sikrer, at vores børn og unge har et trygt og sammenhængende forløb, lige fra de starter i vuggestuen, til de er i gang uddannelse og job. Det har været vigtigt for Enhedslisten at få prioriteret i budgetforliget,” siger Bente Lerche-Thomsen, der også peger på, at trafiksikkerheden ved skolerne prioriteres i budgetforliget.

  ”Børn og unge skal i højere grad være selvtransporterende, men det skal ske i trygge og sikre rammer,” understreger hun.

  Budgetforliget: ”Det rige hverdagsliv – vi er i gang” bliver lagt frem for byrådet den 31. oktober 2019 ved et ekstraordinært byrådsmøde.