Skip to main content

Budgetforlig på plads i Guldborgsund Kommune

Budgettet for 2018-2021 er på plads i Guldborgsund. Bag forliget står Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre.

12. okt 2017

Indhold

  Torsdag aften faldt budgettet for årene 2018-2021 på plads i Guldborgsund Kommune. Budgetforliget blev vedtaget af et flertal på 20 byrådsmedlemmer. Ni stemte imod.

  I forliget er der driftsudgifter i 2018 for i alt 3,9 milliarder kroner inden for de seks udvalgsområder. I aftalen afsættes næste år godt 165 millioner kroner til anlægsopgaver, mens der henlægges 38 millioner kroner til kommunekassen.

  Bag forliget står Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre, mens Guldborgsundlisten, Det Konservative Folkeparti, SF og Enhedslisten står uden for aftalen.

  Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre stillede yderligere et forslag til budgettet, som handler om skabe grundlaget for god vandkvalitet i Slotsbryggen. En halv million kroner afsættes i 2018 til en forundersøgelse for et beslutningsgrundlag, mens der sættes fem millioner kroner af i 2019 til at igangsætte arbejdet med at sikre god vandkvalitet i Slotsbryggen. Dette forslag blev vedtaget enstemmigt af byrådet.

  Budgetforliget samt det øvrige budgetmateriale kan ses her: http://www.guldborgsund.dk/da/Dagsorden_og_referater/Byraadet/2017/12-oktober.aspx#103

  For yderligere kommentarer eller interview om budgetforliget, kontakt:

  Bo Abildgaard, Socialdemokratiet: 2518 1809
  René Christensen, Dansk Folkeparti: 3337 5122
  Ole K. Larsen, Venstre: 7120 3424