Skip to main content

Byrådet hæver ambitionerne for hverdagslivet i Guldborgsund

Så mange borgere som muligt skal have et rigt hverdagsliv og efter evne bidrage til fællesskabet. Det er udgangspunktet for Byrådet i Guldborgsund Kommune, der i aften har godkendt strategien for kommunens fremtidige udvikling.

21. jun 2018

Indhold

  Strategien er udarbejdet af politikerne over de seneste måneder med bidrag fra dialogmøder og høringssvar fra borgerne.

  ”Det vigtigste for mig er, at vi som kommune kan skabe rammerne for hverdagslivet i Guldborgsund, men selve indholdet i hverdagen, det er vi fælles om at skabe. Borgere, virksomheder, foreninger, frivillige og kommunen i fællesskab og derfor er borgernes inputs så vigtige”, siger borgmester John Brædder og fortsætter ”udviklingen af vores kommune er en fælles mission for alle borgere og politikere. Vi i byrådet sætter den overordnede retning for kommunens kerneopgaver og alt andet udvikles i tæt samarbejde med borgerne.”

  Strategien bygger oven på de seneste fire års arbejde med at gå fra økonomisk trængt kommune til at være en kommune, der igen kan tænke langsigtet og visionært i ønsket om at udvikle Guldborgsund Kommune bedst muligt.

  Strategien er opdelt i tre målsætninger:

  1. UDDANNELSE, DANNELSE OG AMBITIONER

  Vejen til læring, dannelse og et godt liv grundlægges tidligt. Forældre, dagtilbud, skoler, fritidstilbud og øvrige fællesskaber er med til at skabe grundlaget for det videre livs-, dannelses- og uddan­nelsesforløb. Vi tror på og har ambitioner om, at alle kan udvikle sig til den bedste udgave af sig selv. Vi skal være på forkant og starte ekstra tidligt dér, hvor det er nødvendigt for at sikre, at alle børn får den bedst mulige start. Eksempelvis har vi et enestående redskab i den danske spædbørns-sundhedspleje, som besøger børnene i deres hjem og meget tidligt kan være med til at række hånden ud til børn og forældre.

  Alle borgere skal have mulighed for at uddanne sig gennem hele livet. Det betyder, at vi skal understøtte de børn og voksne, der har behov, således at de bliver i stand til at danne og uddanne sig.

  2. FLERE ARBEJDSPLADSER

  Jobskabelse og arbejdspladser er fundamentet for vores fremtidige velfærd og en fortsat positiv udvikling af kommunen. Vi vil arbejde for at udvik­le vores erhvervsmæssige styrkepositioner i fødevarer & landbrug, bygge & anlæg, transport & logistik og turisme mv.

  Jobmulighederne skaber grundlag for, at vi kan have et arbejdsliv med mening og karrieremuligheder for den enkelte, og derigennem opnå økonomisk uafhængighed. Gode jobmuligheder er afgørende for, hvor vi vælger at bosætte os, og mål­sætningen understøtter derfor også bosætningen.

  3. GODE RAMMER FOR SUNDHED OG HVERDAGSLIV

  Forudsætningen for tilfredse borgere og flere tilflyttere er muligheden for at leve det gode liv. For nogle handler dét om, at der skal være højt til himlen og naturområder tæt på. For andre handler det om livet i en by med mange menne­sker, et varieret handelsliv og spændende oplevelser. Grundlæggende handler det om at skabe de bedst mulige rammer for skoler, sundhed, natur og alt andet, der har indflydelse på at skabe en rig hverdag. Tilfredse borgere er gode ambassadører, som spreder den gode fortælling. Med flere borgere, får vi flere med i fællesskabet og der tilføres arbejdskraft til de private virksomheder og de offentlige arbejdspladser.

  Guldborgsund Kommune skal være et godt sted at bo. Som kommune vil vi skabe nogle af rammerne for det gode liv og hverdagsliv – som netop gør Guldborgsund til et godt sted at bo.

  Med godkendelsen af strategien igangsættes nu arbejdet med udvalgenes strategier, som hver især skal støtte op om den overordnede strategi. Udvalgsstrategierne skal godkendes i oktober.

  For yderligere information kontakt:

  Borgmester John Brædder på tlf.: 2518 0390