Skip to main content

Byrådet i Guldborgsund sætter retning frem mod 2022

Den 8. februar trækker det nye byråd i Guldborgsund for alvor i arbejdstøjet ved et visionsseminar i Rostock.

06. feb 2018

Indhold

    ”Vi har i den forgangne byrådsperiode gjort en stor indsats for at genoprette økonomien. Det er lykkedes og det nye byråd overtager ansvaret for en veldrevet kommune i positiv udvikling”, siger borgmester John Brædder. ”Det nye byråd udviser en stor arbejdsglæde og iver for at komme i gang og vores døgn i Rostock skal bruges til at se hinanden i øjnene og få skabt et nyt fælles fundament. Vi skal drøfte visioner og lægge linjerne for, hvad vi vil arbejde for i den kommende byrådsperiode frem mod 2022. Når vi tager fra Rostock på fredag vil vi have lagt en klar retning for hvor vores kommune skal bevæge sig hen”.

    Inden visionsseminaret har byrådsmedlemmerne givet deres input til, hvad der går godt i Guldborgsund og hvor der er uudnyttede muligheder, som bør forfølges. Disse input giver et rigtigt godt afsæt for frugtbare drøftelser om byrådets politiske ambitioner.

    Udover at tænke visioner på den lange bane, skal vi også blive konkrete. ”Jeg forventer, at vi på fredag har besluttet et par konkrete aktiviteter. Jeg ser derfor denne visionsseminar som det perfekte afsæt for, at vi som byråd kan få sat retning og komme ud over stepperne”.