Skip to main content

Covid-19 tilfælde på Nr. Vedby Skole

Der er konstateret smitte med covid-19 på Nr. Vedby Skole i Guldborgsund Kommune. Én medarbejder og én elev er konstateret smittet. Flere er hjemsendt med symptomer.

22. jun 2020

Indhold

  I weekenden blev der konstateret to smittetilfælde med covid-19 blandt medarbejdere og elever på Nr. Vedby Skole. Foreløbig er en vikar og en elev konstateret smittet.

  På skolen har man derfor kortlagt, hvilke medarbejdere og elever, som har været i kontakt med de smittede. På baggrund af dette er ni medarbejdere, alle elever i 7. klasse samt tre klasser i specialrækken hjemsendt til test for covid-19 samt med besked om at holde ekstra øje med mulige symptomer.

  Skolen følger naturligvis vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, ligesom Guldborgsund Kommunes læge, Niels Akilles Lundén, er en del af beredskabet i det konkrete tilfælde. Det betyder, at de sundhedsmæssige og kommunale retningslinjer er fulgt, der er skabt overblik over situationen og de nødvendige tiltag. Eksempelvis er der iværksat kontakt og opsporing af personer, der har været tæt på de smittede.

  Skoleleder Steen Blom har orienteret alle skolens medarbejdere og været i kontakt med elevernes forældre i de klasser, hvor eleverne er hjemsendt. Derudover er alle skolens elever og forældre blevet orienteret via AULA.

  ”Det er klart, at det giver nogle reaktioner, når der kommer smitte ind på skolen. Jeg synes dog, at alle har taget det rigtig flot, og der er stor forståelse blandt medarbejdere, elever og forældre i en sådan situation. For mig er det vigtigt, at vi husker, at alle kan blive smittet. Der er ingen, der får covid-19 med vilje, eller som ønsker at bringe smitten rundt til andre, og jeg synes, at alle tackler situationen rigtig flot,” siger skoleleder Steen Blom.

  Nr. Vedby Skole vil i dag, mandag, se på planen for den forestående translokation og sikre, at alle har en skærpet opmærksomhed om retningslinjerne for håndhygiejne, afstand mv.