Skip to main content

Dannelseskonference i Guldborgsund

Den 18. september 2020 inviterer Guldborgsund for tredje år i træk til en national dannelseskonference, der samler nogle af landets førende eksperter og debattører inden for feltet.

15. sep 2020

Indhold

  Med konferencen DANNELSE – INDSIGT OG UDSYN ønsker Guldborgsund Kommune at sætte dannelse på både den nationale og lokale dagsorden. Konferencen sætter viden fra forskning og praksis i spil, og inviterer til en fælles drøftelse af, hvordan fx kunst, litteratur, videnskab, filosofi, leg, bevægelse, byudvikling og pædagogisk praksis kan være med til at danne børn og unge til aktive medborgere med de bedste forudsætninger for at indgå i fællesskaber, drømme store drømme og have modet til at forfølge dem.

  Svend Brinkmann, professor i psykologi, vil på konferencen give sit personlige bud på, hvordan en fælles menneskelighed kan hjælpe os til at navigere i nutidens komplekse samfund og virkelighed, mens Kasper Holten, teaterchef på Det Kongelige Teater, vil udfolde, hvorfor det er en samfundspligt, at alle børn og unge sikres relevante møder med kunst og kultur. Man kan også møde ungdoms- og uddannelsesforsker Laila Colding Lagermann, børnebogsforfatter Rebecca Bach-Lauridsen samt få et indblik i nationale og lokale erfaringer med kulturel byudvikling, kropslig dannelse og kulturtilbud målrettet dagtilbud. Og endelig kan man deltage i en byvandring med Museum Lolland-Faster eller få et indblik i vandringen som universel dannelsesrejse med forfatter og performer Madame Nielsen - der i øvrigt ankommer til Nykøbing F. Teater efter tre dages vandring fra sin bopæl i Sorø.

  ”Dannelse er en helhedsorienteret, varieret og inspirerende læring, der både udfordrer børn og unge og fokuserer på deres trivsel og ressourcer. Dannelse skal aktivt indgå hos den enkelte pædagog og lærer i deres professionelle praksis med børn og unge. Dannelseskonferencen understøtter kommunens lokale og tværfaglige dannelsesarbejde. I 2019 deltog 1300 lærere og pædagoger i konferencen, hvert år deltager en række ledere fra vores dagtilbud og skoler, og det er altid relevante input, de tager med sig hjem” siger Simon Hansen, formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

  For Martin Lohse, formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget handler dannelse især om at være afklaret med, hvordan man er menneske i verden: ”Kunst og kultur kan være med til at anvise nye veje, muligheder, perspektiver og fællesskaber. Covid-19 har sat meget i stå, men som kommune har vi i løbet af sommeren gennemført en lang række vigtige og berigende kultur- og idrætsforløb for fx SFO’erne, børnefamilier og de unge. Vores kulturaktører er forbilledlige til at finde løsninger på, hvordan dannelses- og læringsforløb i Kulturtjenesten og Dannelsesrygsækken kan tilpasses og gennemføres i en ny og anderledes virkelighed. Og måske er det netop nu særligt vigtigt, at vi tilbyder vores børn og unge et rum for fordybelse, kreativitet og fællesskab. Så de kan rykke sig som individer og blive bedre i stand til at forstå sig selv, hinanden og den verden, de er en del af.”

  Dannelseskonferencen foregår den 18. september 2020 på Nykøbing F. Teater, Østergågade 2, 4800 Nykøbing F, og efter konferencen kan man deltage i en fælles samtalemiddag på Hotel Saxkjøbing.

  Se hele programmet og tilmeld dig her: https://www.guldborgsund.dk/Dannelse20.

  Afviklingen af Dannelseskonferencen sker i fuld overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes regler og retningslinjer.

  Presseinvitation
  Pressen er velkommen til at komme og dække hele konferencen. Kontakt kulturkonsulent Diana Gerlach for gratis tilmelding.  

  Kontaktpersoner
  Diana Gerlach, kulturkonsulent: tlf. 25181896. Mail: dg@guldborgsund.dk
  Martin Lohse, fmd. Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget: tlf. 25 18 18 13.
  Simon Hansen, fmd. Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: tlf. 25 18 18 16.