Skip to main content

DANNELSESRYGSÆKKEN ER KOMMET GODT FRA START

Kort før elevernes skolestart har en lang række lærere fra folkeskoler i Lolland og Guldborgsund Kommuner deltaget i en vellykket workshop-eftermiddag som en kick-start af det tværkommunale projekt Dannelsesrygsækken.

13. aug 2019

Indhold

  Omtrent 350 glade og aktive lærere var mødt op for at prøve kræfter med de forskellige kulturtilbud, som alle børn og unge i kommunale dagtilbud og skoler skal deltage i mindst én gang årligt de kommende tre skoleår. Eksempelvis skal 1.-klasserne tæt på instrumenterne og høre klassisk musik på højt niveau hos Ensemble Storstrøm, mens 7.-klasser skal arbejde med ro, fordybelse og kreative øvelser på Fuglsang Kunstmuseum.

  Hvad enten lærerne skulle spille på musikinstrumenter på musikskolerne, muge ud hos næsehornene i Knuthenborg Safaripark, eller stå på de skrå brædder på Teatret Masken, gik de til opgaverne med stort engagement. Lærerne er således klædt på til at føre Dannelsesrygsækken ind i næste fase, hvor de i løbet af det kommende skoleår skal besøge kulturinstitutionerne sammen med deres elever, og forløbene skal implementeres i den daglige undervisning på skolerne og i dagtilbuddene.

  Kulturtjenestens aktører udfoldede med humor, engagement, faglig viden og kreativitet de læringsforløb, der skal lægge et solidt fundament for en ambitiøs børnekulturel indsats, der vil være med til at sætte Lolland og Guldborgsund på landkortet som kommuner, der er på forkant med arbejdet med dannelse for børn og unge. 

  Om Dannelsesrygsækken:
  Dannelsesrygsækken gennemføres i en 3-årig udviklings- og forsøgsperiode som en del af det tværkommunale samarbejde Kulturtjenesten. Kulturtjenesten har siden 2011 sikret, at børn og unge fra Lolland og Guldborgsund kommuner kan deltage i kvalificerede, fagligt relevante og kreative læringsforløb hos kommunernes egne kulturaktører. Dannelsesrygsækken bliver et supplement til de allerede eksisterende kulturforløb i Kulturtjenesten.

  Formand for Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune, Tine Vinther Clausen udtaler:
  ”For mig handler Dannelsesrygsækken om en af de vigtigste missioner, jeg som kultur- og lokalpolitiker har, nemlig at styrke den kulturelle dannelse hos vores børn! Når der så samtidig er tale om et godt eksempel på, hvad vi kan, når vi samarbejder henover udvalg og kommunegrænser, så bliver jeg glad. Derfor skal der også lyde en kæmpe tak til alle de lærere, kulturaktører og et enkelt næsehorn i Knuthenborg, foruden hvem denne mission ikke vil lykkedes.”

  Formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen udtaler:
  ”Dannelsesrygsækken er et værktøj til at give vores børn en masse gode oplevelser og fælles referencerammer på tværs af kommunegrænsen, som forhåbentlig kan give børnene et godt afsæt med videre i livet. Derfor er det dejligt at opleve, hvordan vores lærere går aktivt ind i det, og i den grad tager deres formidlingsrolle på sig.”

  Spørgsmål kan rettes til:
  Lolland Kommune:
  Formand for Fritids- og Kulturudvalget: Tine Vinther Clausen på tlf. 23341534.
  Formand for Børne- og Skoleudvalget: Signe Lund på tlf. 30123782

  Guldborgsund Kommune:
  Formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget: Martin Lohse på tlf. 25181813
  Formand for Børn, Familie og uddannelsesudvalg: Simon Hansen på tlf. 25181816

  Eller til Kulturtjenestens Koordinator: Fleur Wetterholm på tlf. 25180011