Skip to main content

De fysiske rammer på Guldborgsund Kommunes skoler og dagtilbud får et løft

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune har besluttet at afsætte 25 millioner til indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud. Pengene bruges blandt andet på at forbedre faglokaler på skoler samt indendørsfaciliteter og læringsmiljøer i dagtilbud.

23. feb 2021

Indhold

  Guldborgsund Kommune arbejder målrettet med at sikre gode fysiske rammer i kommunens skoler og dagtilbud. Det er vigtigt for trivslen, læringen, udviklingen og dannelsen hos kommunens børn og unge. 

  De fysiske rammer skal i høj grad understøtte, at kommunens børn og unge bliver udfordret og inspireret, udbygger deres sociale relationer og udfolder sig fysisk. 

  Guldborgsund Kommune har blandt andet et stort fokus på at tilbyde gode fag- og undervisningslokaler, gode læringsmiljøer og legefaciliteter samt gode hygiejneforhold i skolerne og dagtilbuddene, så kommunens børn og unge får de bedst mulige fysiske rammer i hverdagen. 

  For at bakke op om den indsats har Børn, Familie og Uddannelsesudvalget besluttet at afsætte 25 millioner kroner til indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud. Pengene bruges over fire år. I 2021 er der afsat 10 mio. kroner, mens der de efterfølgende tre år er afsat fem mio. kroner hvert år. 

  Pengene bruges blandt andet på at istandsætte nedslidte faglokaler (til blandt andet madkundskab, håndværk og design) på skolerne samt forbedre indendørsfaciliteterne og læringsmiljøerne i dagtilbuddene. 

  Prioriteringen af de afsatte midler har taget udgangspunkt i de ønsker til vedligehold, der har været i ansøgningerne fra skolerne og dagtilbuddene, som har kunnet inddrage deres bestyrelser og elevråd.

  Simon Hansen, udvalgsformand for Børn, Familie og Uddannelse, glæder sig over, at de fysiske rammer på kommunens skoler og dagtilbud får et løft de kommende år. 

  ”Gode fysiske rammer har stor betydning for vores børn og unges trivsel, læring og udvikling. Derfor glæder det mig, at vi har afsat midler til at give de fysiske rammer på vores skoler og i vores dagtilbud et løft. Det er enormt vigtigt, at vi investerer i de rammer vores børn og unge færdes i, da vi skal give vores børn og unge den bedst muligt ballast til at klare sig godt i livet. Vi skal sørge for at skabe gode og sunde rammer i vores dagtilbud og skoler, så alle vores børn og unge får en tryg base i hverdagen, hvor de får de bedste forudsætninger for at lege, lære og udvikle sig,” siger Simon Hansen. 

  Disse projekter er prioriteret i 2021

  Skoler:

  Sydfalster Skole: Madkundskab (2,1 mio.)

  Nysted Skole: Madkundskab (1,9 mio.)

  Møllebakkeskolen: Madkundskab (2 mio.)

  Stubbekøbing Skole: Madkundskab og håndværk/design (0,2 mio.)

  Nr. Vedby Skole: Madkundskab (0,1 mio.)

  Sakskøbing Skole: Helhedsplan (0,885 mio.)

  Østerbroskolen: Håndværk og design (0,190 mio.)

  Dagtilbud:

  Børneland: Grupperum, fællesrum og garderober (335.000)

  Stubbekøbing Børnehus: Toilet (150.000)

  Børnehuset Østerbro: Ombygning af stue, maling af vægge og træværk i to vuggestuer (27.000)

  Børnehuset Toreby: Stuer (50.000)

  Den Røde Skole: Udskiftning af gulvbelægning og maling af vægge, lofter, døre og vinduer (90.000)

  Sofiehuset: Ovne (80.000)

  Bruhns Gård: Sammenlægning af to rum + solafskærmning og ovenlys (90.000)

  Birkehuset: Værkstedsrum (165.000)

  Nordstjernen: Maling (50.000)

  Administrationen i Guldborgsund Kommune går straks i gang med at indhente tilbud til de forskellige vedligeholdelsesopgaver.

  Kontakt

  Formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, gruppeformand (S)

  Simon Hansen

  Telefon: 25 18 18 16

  E-mail: siha@guldborgsund.dk


  Kommunikationskonsulent

  Emil Andersen

  Telefon: 2518 0173

  E-mail: eand@guldborgsund.dk