Skip to main content

Den Boligsociale Fond får midler til at fortsætte projekt på Lolland-Falster

Socialstyrelsen har givet et tilskud på 8,69 mio. til foreningen Den Boligsociale Fond og projekt CTU – Center for Trivsel og Udvikling. Center for Trivsel og Udvikling er et samarbejde mellem Den Boligsociale Fond, Lolland og Guldborgsund kommuner.

23. okt 2019

Indhold

  I Guldborgsund Kommune er projektet henvendt til børn og unge mellem 15 og 25 år, der kommer fra hjem med rusmiddelproblemer, eller som har haft en opvækst præget af alkohol eller stoffer.

  Tilbuddene består blandt andet af individuelle, familie- og gruppesamtaler, chatrådgivningen Lean On Me, arrangementer på ferie- og fridage og en Unge-café. Foreningen har også etableret et frivilligkorps af tidligere deltagere i CTU-projektet, som arbejder for at bryde tabuet omkring alkoholproblemer i familier. Frivilligkorpset tager rundt på skoler og fortæller om deres egne erfaringer.

  Behandler og psykolog på projektet Jane Touzari ser frem til at fortsætte projektets arbejde på Lolland-Falster:

  ”Mit vigtigste budskab er, at de unge skal vide, at her kan de få støtte. Men behøver ingen henvisning fra kommunen eller andre. Alle kan henvende sig for en indledende samtale.”

  ”Mange af de unge har glæde af de mestringsstrategier, som vi kan hjælpe dem med at udvikle. Gennem vores tilbud kan de unge få redskaberne til at skabe en anden tilværelse end den, de har været vant til i opvæksten,” forklarer Jane Touzari.

  Formand for Beskæftigelsesudvalget i Guldborgsund Kommune Ole K. Larsen støtter de nye tiltag.

  ”Jeg har især stor respekt for frivilligkorpset, og de unge mennesker som inspirerer andre unge med svære erfaringer i bagagen. Projekter som CTU er med til at udvikle potentialerne hos unge, så vi kan sikre, at de unges opvækst ikke kommer til at definere dem som voksne,” siger Ole K. Larsen.

  Derudover glæder Ole K. Larsen sig over tilskuddet fra Socialstyrelsen.

  ”Midlerne fra Socialstyrelsen kan være med til at sikre, at tilbuddene kommer ud til de rigtige. Det er vigtigt, at vi får skabt rammerne for en god overgang fra ungdom til voksenlivet. Jeg er overbevist om, at de mange gode tilbud vil have en positiv effekt på udsatte unges muligheder for at mestre uddannelse, arbejde og familie,” siger formand Ole K. Larsen.

  ”Vi har primært fokuseret på uddannelsesinstitutioner indtil nu, men vil i fremtiden også gerne øge det nuværende samarbejde og gensidige kendskab med flere af de kommunale instanser i Guldborgsund Kommune,” siger Jane Touzari afslutningsvis.

  CTU har base i Den Boligsociale Fonds egne lokaler i Nakskov. I Maribo foregår samtalerne på uddannelsesstederne samt hos FamilieRingen. I Nykøbing F foregår samtalerne på uddannelsesinstitutionerne, skoler, Center For Afhængighed eller Frivilligcentret.