Gå til hovedindhold

Den maritime kulturarv bliver vedligeholdt

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget har bevilliget et tilskud på 78.930 kr fra SOL-puljen til Nysted Maritim-Kulturelle Forening til en totalrenovering af sømærket ved Nysted Nor.

20. jul 2021

Indhold

    Nysted Maritim-kulturelle forening har igennem en årrække arbejdet for at skaffe midler til vedligehold af den maritime kulturarv, i kraft af sømærket Nysted Nor, som Nysted er rig på. Konkret har foreningen ved egen kraft rejst 285.000 kr. fra fem forskellige fonde, ligesom foreningen selv lægger 20.000 kr. i at få sømærket renoveret. Bevillingen udgør det restbeløb, som mangler, for at renoveringen kan igangsættes.

    Anne Svendsen fra Nysted Maritim-Kulturelle Forening er også både glad og stolt over at de sidste penge nu er i hus og renoveringen kan gå i gang. Anne fortæller: ”Sømærkets betydning for Nysted er af både historisk og kulturhistorisk betydning, og bliver stadig brugt til navigation af både småjoller og mindre både. Vi har oplevet stor støtte til projektet lige fra borgere i Nysted der har købt støtteplakater til Aaholm Slot der har bidraget med en donation. Vi er så taknemmelige, glade og stolte over hver en krone, der er doneret til dette projekt”.

    Renoveringen af sømærket bidrager til at bevare og udvikle den maritime kulturarv samt øge den kulturhistoriske værdi, så den fremover også kan fortælle historien om Nysted som en af Danmarks vigtigste købstæder med adgang til havet.