Skip to main content

Elever, forældre og lærere inddrages i, hvordan midler bruges bedst i kommunens folkeskoler

I løbet af 2021 får elever, forældre og lærere mulighed for at komme med forslag til, hvordan midler til Guldborgsund Kommunes folkeskoler bedst anvendes. Ideerne bliver senere hen forelagt for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, der glæder sig til at se nærmere på de forskellige bidrag.

18. jan 2021

Indhold

  Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har på deres seneste udvalgsmøde besluttet, at elever, forældre og lærere får mulighed for at være med til at bestemme, hvordan midler til Guldborgsund Kommunes folkeskoler prioriteres. Der er tale om midler fra finansloven, der er givet ekstraordinært de kommende år.

  Guldborgsund Kommune vil derfor i den kommende tid invitere flere forskellige aktører fra kommunens folkeskoler til møder. Her bliver der bliver mulighed for at komme med input til, hvordan midler til kommunens folkeskoler anvendes bedst.

  Der skal blandt andet afholdes et fælleselevrådsmøde, et møde med formænd og næstformænd i skolebestyrelserne, møder med lærere, der har vejlederfunktioner i folkeskolerne samt et møde med lederne fra folkeskolerne.

  Center for Børn og Læring står for disse møder, og når alle møder er afholdt, vil forvaltningen præsentere et samlet oplæg for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget på udvalgsmødet den 15. marts 2021.

  Simon Hansen, formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, glæder sig over det nye samarbejde, og han ser frem til at nærstudere det samlede oplæg.

  ”Det er rigtig godt at inddrage børn, forældre og lærere i, hvordan vi styrker vores folkeskoler. På den måde giver vi vores forskellige aktører omkring folkeskolen endnu mere medbestemmelse i deres hverdag, og det er samtidig med til at styrke fællesskabet og demokratiet på vores folkeskoler. Jeg glæder mig til at dykke ned i de forslag, som vi bliver præsenteret for, og jeg er sikker på, at der kommer rigtig meget godt ud at den her inddragende tiltag,” siger Simon Hansen.

  Midler fra finansloven

  Der er tale om de midler, som Guldborgsund Kommune har modtaget fra finansloven for 2020. Tilskuddene, som Guldborgsund Kommune får i årene 2020, 2021, 2022 og 2023 skal bidrage til et generelt løft af folkeskolen. Fra Folketingets side er midlerne blandt andet øremærket til flere lærere.

  Den foreløbige fordeling fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at Guldborgsund Kommune i 2021 modtager 3,703 mio. kr. fra puljen.

  For yderligere information kontakt:

  Simon Hansen, formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 25 18 18 16

  Emil Andersen, kommunikationskonsulent i Guldborgsund Kommune: 25 18 01 73