Skip to main content

Endnu en milliondonation til folkeskolerne i Guldborgsund og Lolland

Gode resultater, nye tiltag og mere systematik er hovedårsagerne til, at folkeskolerne i Guldborgsund og Lolland netop har fået en donation på 17 millioner kroner til at styrke elevernes læring, dannelse og trivsel.

06. apr 2018

Indhold

  Guldborgsund og Lolland kommuner har de sidste knap to år arbejdet med projektet ”Kompetenceudvikling i praksis”, KUP. Formålet med projektet er at udvikle og nuancere håndværket undervisning samt at skabe endnu bedre rammer og metoder for udviklingen af elevernes læring, dannelse og trivsel. Projektet har været finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, og fonden har netop givet endnu en donation på 17 millioner kroner til at videreføre projektet i de kommende to år.

  I KUP-projektet er der fokus på hverdagen ude på skolerne, for når man skal udvikle sig og blive bedre, er det vigtigt, at det sker ud fra den hverdag man har, og den konkrete undervisning man står i. Ledere, lærere og pædagoger har derfor gennem de sidste to år deltaget i praksisnære kompetenceudviklingsforløb, der har været tilrettelagt forskelligt fra team til team og fra skole til skole, så forløbene passer til de situationer, man gerne vil arbejde med på den enkelte skole. Fælles for alle forløb er dog et særligt fokus på, hvordan man kan lære af hinanden og gøre hinanden stadig bedre og dygtigere.

  I begge kommuner er der stor glæde over A.P. Møllerfondens opbakning til at videreføre projektet gennem donationen. Formålet med de kommende to år er at sikre en langsigtet forankring i begge kommuner og dermed skabe varige resultater. For det tager tid at ændre vaner og kultur, og det kræver en høj grad af understøttelse og opfølgning at gøre noget på en anden måde, end man er vant til. Det gælder på alle niveauer, lige fra forvaltning til klasselokale.

  ”Jeg glæder mig over, at vi har fået en forlængelse af projektet. KUP 2.0 giver os mulighed for at komme længere i udviklingen af en fælles læringskultur med fokus på refleksion og feedback. Samtidig understøtter arbejdet i KUP 2.0 også skolernes og dagtilbuddenes fælles perspektivplan, hvor vi ønsker en fælles tilgang til elevernes læring og trivsel,” siger Henrik Andreasen, Distriktschef i Lolland Kommune.

  Også i Guldborgsund Kommune glæder man sig over den nye bevilling:

  ”I Guldborgsund Kommune ser vi ikke KUP, som et projekt, men som den trædesten, der skal være vores fælles udgangspunkt. Derfor er vi rigtig glade for den nye donation, der kan sikre det langsigtede perspektiv. KUP er måden vi arbejder på, og vi slutter ikke, når projektet stopper. Vi tror på, at kompetenceudvikling sker i praksis hver dag mellem pædagoger, lærere og ledere,” siger Kathrine Ersted Sørensen, chef for Center for Børn & Læring i Guldborgsund Kommune.

  Guldborgsund og Lolland Kommuner vil gerne takke A.P. Møller fonden for donationen og ser frem til et fortsat konstruktivt og udbytterigt samarbejde.