Skip to main content

Fælles udviklingsplan for Sjælland og øerne skal øge turismeomsætningen

I dag, mandag, er en fælles udviklingsplan for Sjælland og øerne blevet offentliggjort. Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Visit Lolland-Falster er aktive parter i udviklingsarbejdet, som skal øge turismeomsætningen på Sjælland og øerne med 2 mia. kr. frem mod 2025.

31. aug 2020

Indhold

  En ny udviklingsplan, der i dag er blevet præsenteret for erhvervsministeren, sætter en række ambitiøse mål for vækst og udvikling for turismen på Sjælland og øerne.

  Turismen på Sjælland og øerne som samlet destination skal frem mod 2025 øge turismeomsætningen til 15 mia. kr. svarende til en årlig vækst på 2,25 pct. Antallet af kommercielle overnatninger skal stige til 5,8 mio., hvilket svarer til en stigning på 1 mio. overnatninger sammenlignet med 2019, mens turisternes døgnforbrug skal hæves til 675 kr. mod de aktuelle 550 kr.

  Visionen er, at turismen i endnu højere grad bliver en løftestang for byudvikling med fokus på den naturvenlige turisme, højere kvalitet og øget omsætning.

  "Udviklingsplanen er ambitiøs, men bestemt også realistisk. Jeg er særlig glad for, at en del af den fælles indsats kommer til at fokusere på den fortsatte udvikling af Marielyst og Sydfalster som kraftcenter. Det er kommunens opgave at sikre de bedste rammevilkår for vækst, og det gør vi ved at prioritere et tværregionalt samarbejde. Det kommer til at gavne hele Lolland-Falster," siger borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, der også sidder i den politiske styregruppe for projektet.

  Han bakkes op af borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen:

  "Vi har store forventninger til arbejdet med den fælles udviklingsplan. I Lolland Kommune arbejder vi med en konkret potentialeplan for Lolland Sydkyst med udvikling af Bandholm og Rødby som særlige kraftcentre. Femern-byggeriet kommer til at medføre en masse nye muligheder på turismeområdet, og jeg ser den fælles udviklingsplan som et vigtigt supplement i arbejdet med at skabe de bedst mulige rammevilkår."

  Bag planen står Dansk Kyst- og Naturturisme, turismeorganisationerne på Sjælland og øerne, KKR Sjælland, som er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner i Region Sjælland samt den filantropiske forening Realdania. I Visit Lolland-Falster glæder destinationschef Brian Lindorf Hansen sig over de ambitiøse målsætninger og perspektiverne for turismevirksomhederne.

  "Jeg er glad for, at det store arbejde vi laver på Sydhavsøerne nu også bliver prioriteret regionalt. Lolland-Falster tegner sig for 40 % af alle overnatninger i regionen, og vi tiltrækker 60 % af de tyske turister. Udviklingsplanen kommer til at gavne hele turismen på Region Sjælland, men jeg ser først og fremmest frem til at gøre en forskel for de lokale virksomheder," siger han.

  Fem indsatsområder skal styrke turismen

  Planen indeholder en fokuseret prioritering af 21 konkrete tiltag fordelt på fem indsatsområder – herunder udvikling af lystbådehavne, forretningsudvikling af mere outdoor-turisme og styrket samarbejde mellem transport og turisme. Udviklingen skal koncentreres i stærke turismemæssige kraftcentre, og sammenhængen mellem hovedstaden og det øvrige Sjælland og øerne skal styrkes. Derudover skal oplevelsesværdien øges i form af kultur- og naturoplevelser i regionen.

  Investeringer i nye samt opgradering af eksisterende overnatningssteder skal ske ud fra principper for bæredygtig udvikling, både når det gælder klimahensyn og økonomi. Samtidig skal en styrket markedsføringsindsats både i og uden for højsæsonen øge kendskabet til Sjælland og øerne som destination.

  Udviklingsplanen fungerer desuden som startskuddet til et øget investeringsniveau på Sjælland og øerne. Der skal være tættere samspil mellem offentlige parter, fonde og private investorer, hvilket på sigt vil resultere i øgede investeringer i infrastruktur, oplevelser og overnatning.

  Inden udgangen af 2021 skal parterne bag planen revurdere og evt. justere planens pejlemærker i lyset af corona-situationen og det ændrede udgangspunkt i 2020.

  Fakta om Udviklingsplan for Sjælland og øerne

  • Udviklingsplanen bygger på en omfattende kortlægning og analyse af markedspotentiale og -udfordringer for Sjælland og øerne
  • Udviklingsplanen indeholder 21 konkrete tiltag fordelt under fem indsatsområder: Stærke kraftcentre, større oplevelsesværdi, bæredygtig kapacitetsudvikling, bedre adgang og mobilitet, øget kendskab
  • Turismeomsætning skal øges til 15 mia. kr. i 2025 (mod 12,9 mia. kr. i 2018)
  • Turisternes døgnforbrug skal øges til 675 kr. i 2025 (mod 550 kr. i 2018)
  • Antallet af overnatninger skal øges til 5,8 mio. i 2025 (mod 4,8 mio. i 2019)
  • Planen fokuserer primært på sjællandske gæster, eksempelvis fra København, samt tyskere, svenskere, hollænderne og nordmænd Parter bag Udviklingsplan for Sjælland og øerne

  Parter bag Udviklingsplan for Sjælland og øerne

  Planen er finansieret af:

  • 17 kommuner i KKR Sjælland: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg
  • Destinationsselskaber på Sjælland og øerne
  • Dansk Kyst- og Naturturisme
  • Foreningen Realdania
  • Planen er udarbejdet af BARK Rådgivning

  Udarbejdelsen af Udviklingsplan for Sjælland og øerne har været fulgt af: 

  • Erhvervsministeriet
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • Naturstyrelsen
  • VisitDenmark
  • Kommunernes Landsforening
  • Dansk Industri
  • Dansk Erhverv
  • Horesta
  • Feriehusudlejernes Brancheforening
  • Camping Outdoor Danmark


  Der er nedsat en politisk styregruppe, der skal følge implementeringen af udviklingsplanen. Medlemmerne er:

  • Carsten Rasmussen, næstformand KKR Sjælland og borgmester Lejre Kommune
  • Anette Mortensen, borgmester Stevns Kommune
  • John Brædder, borgmester Guldborgsund Kommune
  • Thomas Adelskov, borgmester Odsherred Kommune
  • Direktør Jens Müller, Destination Sjælland
  • Direktør Martin HH Bender, SydkystDanmark
  • Direktør Jens Hausted, Dansk Kyst- og Naturturisme

  For yderligere information, kontakt:

  John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune og medlem af den politiske styregruppe: Mobil: 25 18 03 90 / mail: jobr@guldborgsund.dk

  Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune: Mobil: 23 24 91 80 / mail: borgmester@lolland.dk

  Brian Lindorf Hansen, destinationschef, Visit Lolland-Falster: Mobil: 24 46 82 08 / mail: blh@visitlf.dk