Skip to main content

Fideicommisset lægger jord til ny SUNDskole

Guldborgsund Kommune og Det Classenske Fideicommis er blevet enige om køb af en grund i Sundby til den nye SUNDskole.

30. aug 2019

Indhold

  Når SUNDskolens børn skal i skole, så skal cyklerne om nogle år drejes en lidt anden vej end i dag. Den nye SUNDskole skal nemlig bygges på en grund, der ligger mellem Industrivej og Slettebjergvej ud for Linde Allé i Sundby. Grunden har hidtil været ejet og dyrket af Det Classenske Fideicommis, som nu har besluttet at sælge grunden til Guldborgsund Kommune.

  ”Fra Fideicommissets side vil vi meget gerne bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for udvikling af vores kommune. Det handler ikke mindst om at give vores børn nogle gode faciliteter for at udvikle sig og lære. Derfor har vi også sagt ja til at sælge det stykke jord for at give plads til en ny og meget spændende skole i Sundby. Jeg glæder mig til første spadestik og til at se en flot ny skole stå færdig,” siger godsforvalter og skovrider Poul Schreiner Hansen fra Det Classenske Fideicommis.

  Med aftalen kan Guldborgsund Kommune nu for alvor komme i gang med det store byggeprojekt, som skal afløse den eksisterende SUNDskole, der har mere end 50 år på bagen. Købet af grunden betyder, at de alternative placeringsforslag nu kan lægges væk, og at man for alvor kan sætte gang i arbejdet med at bygge en ny skole. Næste skridt bliver at få taget jordprøver, ligesom der skal laves en endelig tidsplan for byggeriet.

  ”Jeg er meget glad for, at Det Classenske Fideicommis har besluttet at lade os overtage grunden i Sundby. Jeg vil derfor gerne sende Fideicommisset en meget stor tak for at kunne se perspektiverne i placeringen og de muligheder, det giver os for at lave en ny skole. Der er store ambitioner i forhold til den nye skoles udformning og de faciliteter, den skal rumme. Med købsaftalen skal vi ikke længere bare drømme - vi kan faktisk kan gå i gang,” siger borgmester John Brædder.

  Også formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget Simon Hansen glæder sig over, at aftalen nu er på plads.

  ”Vi står nu med de mest optimale rammer for at skabe en ny moderne skole i Sundby. Jeg glæder mig rigtig meget over, at aftalen er faldet på plads, så byggearbejdet kan gå i gang, men jeg glæder mig mindst lige så meget til at arbejde sammen med skolebestyrelsen, forældrene, medarbejderne og ikke mindst børnene om visionen for skolen og med skolens fokus,” siger Simon Hansen.