Skip to main content

Flere børn og ældre i Guldborgsund Kommune

En ny befolkningsprognose viser en mindre stigning i antallet af borgere frem mod 2030 i Guldborgsund Kommune. Den største stigning sker blandt de mindste børn og de ældre, og det bør adresseres i økonomiforhandlingerne, mener borgmester John Brædder.

04. sep 2019

Indhold

  Frem mod 2030 får flere borgere adresse i Guldborgsund Kommune. En ny befolkningsprognose, som COWI har udarbejdet for Guldborgsund Kommune, viser en mindre stigning i befolkningstallet, da flere flytter til kommunen og bosætter sig. Flyttebalancen, som er forholdet mellem antallet af tilflyttere og fraflyttere, viser stigninger hele vejen frem til 2030, og det glæder borgmester John Brædder. Han understreger dog samtidig, at tilflytningen ikke sker af sig selv.

  ”Det er positivt, at vi kan se, at flere vælger at flytte til og bosætte sig i Guldborgsund Kommune. Det skal vi fortsat holde stærkt fokus på, og vi skal arbejde for, at endnu flere vælger os til. Vi kan både gøre noget selv i forhold til at skabe attraktive boligområder og moderne boliger og boligformer, men vi er også afhængige af, at man fra startens side investerer både i den kollektive trafik og i et bedre vejnet. Det er afgørende for at tiltrække pendlere til vores kommune,” siger borgmester John Brædder.

  Samlet set stiger befolkningstallet kun en smule i perioden 2019-2030 fra 60.945 personer i 2019 til 61.061 personer i 2030, hvilket skyldes, at der dør flere, end der bliver født.

  Stigningen i befolkningstallet dækker over et andet og vigtigt parameter for Guldborgsund Kommune. Aldersfordelingen i befolkningen har nemlig stor betydning, og her peger prognosen på et stigende antal ældre frem mod 2030. Der vil være 50 procent flere ældre over 80 år i 2030 end i dag. Også vuggestuer og børnehaver skal gøre sig klar til at tage imod flere af vores mindste borgere. Der vil være en stigning blandt de 0-2-årige på 8,2 procent og en stigning på 18,9 procent blandt de 3-5-årige.

  ”Jeg er meget glad for, at vi med befolkningsprognosen får et klart billede af, hvordan vores befolkning udvikler sig, for det er afgørende for vores budgetter og dermed for borgernes velfærd. Det handler ikke om at male Fanden på væggen, det handler om rettidighed. Vi skal sikre vores velfærdssystem, før det er for sent,” siger John Brædder og fortsætter:

  ”I sidste uge påpegede Simon Hansen og jeg i et brev til finansministeren og social- og indenrigsministeren, at der er behov for, at regeringen adresserer kommunernes udfordringer i økonomiforhandlingerne med KL. Det er ikke kun i Guldborgsund Kommune, at vi ser den udvikling. Det gælder for mange kommuner, og vi har fra Guldborgsund Kommunes side derfor foreslået en ny fordeling af finansieringstilskuddet, som, jeg synes, bliver endnu mere relevant med den nye befolkningsprognose, og det håber jeg, at ministrene husker under de kommende dages forhandlinger,” siger John Brædder.