Skip to main content

Flere skal kende uddannelsesbyen Nykøbing Falster

Flere end 7 ud af 10 der afslutter en uddannelse bliver boende i den region de er uddannet i, og når virksomhederne efterspørger mere kvalificeret arbejdskraft understreges vigtigheden af, at der lokalt er et godt udbud af videregående uddannelser.

08. maj 2018

Indhold

  Det ønsker Guldborgsund Kommune at støtte op om, og derfor har Økonomiudvalget netop besluttet at i gangsætte en række indsatser, der alle har til formål at øge antallet af studerende i Nykøbing.

  ”Uddannelse er nøglen til vores områdes fortsatte udvikling og vækst. Vi skal sikre, at vores virksomheder har den kvalificerede arbejdskraft de skal bruge. Samtidig er det vigtigt, at vores unge får en uddannelse, så de kan tage aktiv del i samfundet” siger borgmester John Brædder og fortsætter ”Uddannelse er én af de højeste prioriteter i Guldborsund kommune, og vi arbejder intenst for at understøtte Nykøbings rolle som Lolland-Falsters og Sydsjællands uddannelsesby”.

  Med økonomiudvalgets godkendelse igangsættes nu en indsats for at synliggøre de mange uddannelsesmuligheder Nykøbing Falster rummer.

  ”Alene på de videregående uddannelser har vi over 1000 studerende og det oplever jeg faktisk ofte, at der er mange der bliver overraskede over. I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne sætter vi nu gang i flere ting, der skal øge kendskabet og styrke vores uddannelsesby, så de unge kender de mange uddannelser og det gode studiemiljø. Til september afholder vi også en stor event, hvor vi fejrer alle de studerende og derudover har vi jo en ”Tag-over-hovedet”-garanti der sikrer, at ingen studerende står uden bolig ved studiestart” siger borgmester John Brædder.

  I Nykøbing Falster kan man blandt andet uddanne dig til multimediadesigner, sygeplejerske, socialrådgiver, struktør, gastronom, tømrer, elektriker, social- og sundhedsassistent, eller meget andet. Her er attraktive uddannelser på alle niveauer, fra grundskoler, ungdoms- og erhvervsuddannelser, til videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser.

  Fakta: 

  Antal uddannelser i uddannelsesbyen Nykøbing Falster:  

  • 1 almen gymnasial uddannelse (STX)
  • 1 handelsgymnasial uddannelse (HHX)
  • 1 teknisk gymnasial uddannelse (HTX)
  • 17 erhvervsgymnasiale uddannelser (EUX)
  • 2 almene HF-uddannelser
  • 29 erhvervsuddannelses retninger
  • 16 erhvervsuddannelser med grund- og hovedforløb
  • 13 erhvervsuddannelser med grundforløb
  • 8 videregående uddannelser
  • En lang række voksen- og efteruddannelsestilbud på 4 udbudssteder
  • Særlige tilbud til unge, der endnu ikke er klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse
  • Produktionsskole og korte uddannelser (EGU, KUU)

  For yderligere kommentarer kontakt:

  Borgmester John Brædder på tlf.: 2518 0390.