Skip to main content

FM19/Guldborgsund: Kære indenrigsminister, du har en bunden opgave

Noget af det første, en ny indenrigsminister skal gå i gang med, er at få et udligningssystem på plads, understreger Guldborgsunds borgmester, John Brædder. I en række udligningsdebatter på Folkemødet har han peget på behovet for en hurtig løsning.

16. jun 2019

Indhold

  Det lykkedes ikke for den tidligere regering at få en ny udligningsordning på plads. Den svære opgave venter nu en ny indenrigsminister, og det skal gå stærkt, understreger Guldborgsund Kommunes borgmester, John Brædder, efter at have deltaget i flere udligningsdebatter på Folkemødet.

  ”Jeg mener, at en ny indenrigsminister har en bunden opgave. Der skal skabes et nyt udligningssystem, og jeg så allerhelst, at de kunne blive enige, så vi vidste, hvor mange penge vi havde at gøre med i budgetforhandlingerne i 2020. Vi har allerede set en række modeller for et nyt system. Dem kunne man tage udgangspunkt i og så komme i gang,” siger John Brædder.

  Efter de mange debatter tror han på, at kommunerne vil arbejde konstruktivt for at hjælpe med til at finde en løsning.

  ”Jeg er optimistisk. Jeg tror på, at det kan lade sig gøre at lave en ordning, men selvfølgelig bliver det ikke nemt. Vi er 98 kommuner med meget forskellige interesser, men jeg oplever, at mine borgmesterkolleger er enige med mig i, at udligningsordningen skal ændres. De kan også godt se, at Lolland-Falster har brug en hjælpende hånd.”

  ”Men jeg vil også gerne understrege, at jeg sådan helst ville undgå udligning. Vi ville da hellere klare os selv. Men så længe vi har helt forskellige rammevilkår i de enkelte kommuner, så kan vi ikke komme ordentligt på fode. Jeg ville da hellere have ordentlige rammevilkår end udligning, men sådan er det bare ikke lige nu,” siger John Brædder.

  Et nyt udligningssystem skal rette op på en række forskelligheder, som det nuværende system ikke lykkes ordentligt med, påpeger John Brædder. Han peger blandt andet på to områder, hvor der i den grad er brug for at få rettet op. Dels skal man kompensere for, at nogle kommuner har mange socialt udsatte og modtager mange tilflyttere, der er på overførselsindkomster. Dels vil der de kommende år i en række kommuner blive stadigt flere ældre med kroniske sygdomme, og det koster kommunerne dyrt.

  ”Jeg kunne også godt tænke mig, at man overvejede at give nogle mere attraktive vilkår i forhold til etablering af erhvervsvirksomheder i landdistrikterne, for det ville betyde arbejdspladser og gøre os langt mere selvkørende,” opfordrer John Brædder og beder samtidig om, at tilskud og puljer tildeles over en længere horisont, så kommunerne kunne lave fireårige budgetter i stedet for kun fra år til år.

  ”Jeg kan så også høre på mine borgmesterkolleger i hovedstaden, at de gerne vil hive rådighedsbeløb ind som en del af diskussionen, men der må jeg melde hus forbi. Folks rådighedsbeløb har intet at gøre med udligningsdebatten. Udligning handler alene om, i hvor høj grad kommunernes indtægter og udgifter skal omfordeles, så borgerne uanset bopæl får en forsvarlig service.”  

  ”Så set fra min stol er der ikke noget at vente på. Den nye indenrigsminister har en unik mulighed for at skabe bedre sammenhæng mellem by og land med en retfærdig udligningsordning, så det er bare om at komme i gang,” understreger John Brædder.