Skip to main content

Folkemødet: Kan anlægsinvesteringer i provinsen skabe en større balance i Danmark?

I årevis er der talt om hvordan vi kan skabe et Danmark i balance, hvor ingen ”er på røven” eller lever i en ”rådden banan”. Hvordan kan vi sørge for, at hele Danmark oplever udvikling og vækst og ikke glemmer områder, som kan stå i vejkanten og beundre investeringerne, jobbene og tilflytterne haste forbi.

13. jun 2018

Indhold

  Måske kan anlægsinvesteringer i provinsen betyde vækst og sammenhæng lokalt, som byder positivt ind i at skabe et Danmark i balance. Kom ud til skonnerten Johanne (H2) og hør hvad af en optimering af Rute 9, som går fra Sydfyn over Langeland til Lolland-Falster, vil betyde for områdets arbejdsmarked og turisme.

  En hurtigere forbindelse mellem Sydfyn, Langeland og Lolland-Falster vil skabe et sammenhængende arbejdsmarked på tværs af Langelandsbæltet og give bedre muligheder for arbejdskraft til virksomheder og flere jobmuligheder for dem, der er bosat i området. Med en halvering af transporttiden mellem de to landsdele vil det være realistisk at bo på den ene side og arbejde på den anden side og dermed bliver det mere attraktivt at bosætte sig eller at åbne virksomhed i området. Kom og hør hvad virksomhederne efterspørger, hvad en optimering af Rute 9 vil betyde for arbejdsmarkedet og målet om at skabe et Danmark i balance.

  I fire år i træk har dansk turisme været i vækst. På globalt niveau er det en udvikling, der fortsætter. Spørgsmålet er så hvordan Danmark kan fastholde og gerne udvide væksten på turismeområdet? Vil en optimering af Rute 9 bidrage positivt til denne vækst og være med til at skabe en ny samlet destination?

  Debatter på skonnerten Johanne, H2:

  Fredag den 15. juni: Sammenhæng gør stærk og styrker et Danmark i balance: Hvad vil en optimering af Rute 9 betyde for arbejdsmarkedet? Kl. 11.30 – 12.30

  Deltagere:

  • Folketingsmedlem Lennart Damsbo-Andersen, Socialdemokratiet
  • Folketingsmedlem Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti
  • Branchedirektør Michael Svane, DI
  • Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damgaard
  • Programkoordinator Mikkel Lundemann Rasmussen, Vækstprogram Lolland, Guldborgsund og Vordingborg
  • Borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune
  • Borgmester Bo Hansen, Svendborg Kommune

  Moderator: Hilde Schroll Jespersen

  ”Langeland, Lolland, Svendborg og Guldborgsund bygger Bro”. kl. 17.30 – 18.30

  Er der stor forskel på dialekterne og kan Langeland, Lolland, Svendborg og Guldborgsund overhovedet snakke sammen? Er der ord der går igen eller er forskellige? Hvad siger de til hinanden? Kan de dog bruge hinanden til noget?

  Mød de fire borgmestre og hør deres historier om hinanden.

  Deltagere:

  • Borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune
  • Borgmester Bo Hansen, Svendborg Kommune
  • Borgmester Tonni Hansen, Langeland Kommune
  • Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune
  • Pia Quist, lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

  Moderator: Kommunaldirektør Søren Bonde, Guldborgsund Kommune.

  Lørdag den 16. juni: Sammenhæng gør stærk og styrker et Danmark i balance: Hvordan vil en opgradering af Rute 9 påvirke turismen? Kl. 11.30 – 12.30

  Kom til debat om hvordan turismeudviklingen kan bidrage til et Danmark i balance.

  Turisme er såvel internationalt som nationalt og lokalt et erhverv i vækst. Med en fremskudt færgehavn og en forkortet transporttid mellem Sydfyn/Langeland og Lolland/Falster og etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt åbnes der nye muligheder for at udvikle Sydhavsøerne og det Sydfynske Øhav som en ny samlet destination. Hvordan udnytter vi at Tyskland rykker tættere på?

  Deltagere:

  • Projektleder Volker Ratje, Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön
  • Chef for forretningsudvikling, Anja Hartung Sfyrla, Visit Denmark
  • Cand. Mag. Jens Friis Jensen, Center for Oplevelses- og Turismeforskning, RUC
  • Salgs- og Marketingchef Lindy Kjøller, Rederiet Færgen
  • Borgmester Tonni Hansen, Langeland Kommune
  • Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune

  Moderator: Hilde Schroll Jespersen

   

  Debatterne er udarbejdet i samarbejde mellem Rederiet Færgen, Svendborg, Langeland, Lolland og Guldborgsund Kommuner.

  For yderligere information kontakt:

  Chefkonsulent Rikke Betak Lund på tlf.: 2518 0248