Skip to main content

Forbud mod cykling er nu helt væk fra diget

En stor sejr er i hus hos Guldborgsund Kommune, der nu kan konstatere at alle forbudsskilte mod cykling på det Falsterske Dige er væk. Digelagets nye hjemmelavede skilte betyder dog, at der stadig kan opstå forvirring.

24. jan 2020

Indhold

  Frem til denne uge er man på det Falsterske Dige blevet mødt med forbudsskilte mod at cykle på diget. De skilte er efter en over 30 år lang kamp fra Guldborgsund Kommunes side nu slut. Alle skiltene er væk.

  -          Det er en stor sejr, at den her sag nu er slut. Ifølge Naturbeskyttelsesloven skal alle have mulighed for at færdes i det åbne land, uanset om man går eller cykler. Det har vi nu sikret på Det Falsterske Dige, og det er virkelig skønt at få det her punktum i sagen, siger udvalgsformand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget Peter Bring-Larsen.

  Udvalgsformanden roser også politiet for dets indsats for at få fjernet de ulovlige forbudstavler.

  -          Det har været en unødvendig lang kamp, fordi digelaget ikke har lyttet til kommunens henstillinger. Det ærgrer mig, at det skulle ende som en politisag, men når det skulle ende sådan, så har jeg ikke andet en rosende ord over politiets indsats i sagen, siger udvalgsformanden.

  Sagen om forbudsskiltene er altså slut – og der er ikke længere nogen tvivl om, at man må cykle på diget. Men så let giver digelaget ikke op. De har uden tilladelse fra hverken kommune eller politi sat nye hjemmelavede skilte op på diget, hvor der står ”Vis hensyn! Undlad cykling på diget.”

  -          De skilte skal ned nu! Alle kan cykle på diget, det skal der ikke rejses tvivl om. Og det gør digelaget med de her skilte. Vi er i dialog med politiet om skiltene, og vi kræver at digelaget piller de her hjemmelavede skilte ned, siger Peter Bring-Larsen.

  Det er ikke kun den nye skiltning, de cyklende på diget bliver mødt af. Kommunen har fået flere henvendelser fra folk, der er blevet bedt om at stå af cyklen på diget.

  -          Det er en helt utilstedelig opførsel, som vi får henvendelser omkring finder sted på diget. Så jeg vil gerne opfordre til, at man kontakter kommunen, hvis man på nogen må bliver chikaneret for at cykle på diget. Det er en opførsel som vi på ingen måde kan acceptere, og derfor er det også henvendelser, vi vil gå videre med, understreger udvalgsformanden.

  Guldborgssund Kommune har tilbudt at medvirke til stien på digekronens vedligeholdelse. Det Falsterske Digelag har indtil videre ikke taget imod tilbuddet om at drøfte dette.