Skip to main content

Fremtidens arbejdsmarked i Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune har bedt konsulentfirmaet Deloitte om en analyse af muligheder og udfordringer på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten ligger nu klar til politisk drøftelse.

16. maj 2018

Indhold

  Hvad skal Guldborgsund Kommune leve af i fremtiden? Lykkes kommunen med beskæftigelsesindsatsen? Og hvordan ser økonomien på området ud? Deloitte har netop afleveret en analyse af arbejdsmarkedsområdet, og politikerne vil bruge de kommende måneder på at dykke ned i analysen og drøfte mulige politiske tiltag.

  Analysen udspringer af sidste års budgetforlig for 2018-2021. Her besluttede aftaleparterne sig for at kigge nærmere på arbejdsmarkedsområdet, og derfor bad det nye beskæftigelsesudvalg Deloitte om at levere en analyse.

  Analysen er opdelt i fire temaer:

  1. Arbejdsmarkedets udvikling i Guldborgsund
  2. Resultaterne af kommunens beskæftigelsesindsats
  3. Budgettet for forsørgelsesordningerne
  4. Inspiration og mulige fokusområder i fremtiden

  Formand for Beskæftigelsesudvalget, Ole K. Larsen, ser frem til at studere analysen nærmere forud for efterårets budgetforhandlinger:

  ”Jeg er glad for, at vi nu har fået en analyse af området. På den baggrund kan vi politikere få en seriøs og tilbundsgående drøftelse af muligheder og tiltag. Det ser jeg frem til,” siger han.

  Han hæfter sig samtidig ved, at Deloitte roser medarbejderne i Center for Arbejdsmarked for deres indsats på området.

  ”Der er endog stor ros til medarbejderne på arbejdsmarkedsområdet, og det er jeg både glad for og stolt over. Deloitte fremhæver, at vi er blandt de bedste kommuner i landet til at få borgere tilbage i beskæftigelse eller uddannelse, når man sætter det i forhold til vores rammevilkår,” siger Ole K. Larsen.

  Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget får i dag rapporten gennemgået af Deloitte, og også borgmester John Brædder er glad for, at der nu er et solidt grundlag at diskutere ud fra:

  ”Vi har bestilt rapporten, fordi vi gerne vil have nogle ideer til, hvordan vi kan få flere af vores ledige i job, og hvordan vi udnytter det momentum og de vækstmuligheder, der er i de kommende år. Det glæder jeg mig til at kigge nærmere på,” siger John Brædder.

  Analysen er vedhæftet.

  For yderligere oplysninger:
  Formand for Beskæftigelsesudvalget Ole K. Larsen, 25180398, byokl@guldborgsund.dk 
  Borgmester John Brædder, 25180390, jobr@guldborgsund.dk 
  Kommunikationskonsulent Johanne Duus Hornemann, 25182335, jdh@guldborgsund.dk