Skip to main content

Frikommuneforsøg giver unge ny tro på livet

Ud over et ændret fokus på de unges behov for støtte har frikommuneforsøget, som blandt andet har kørt i Guldborgsund Kommune, også ført til ændringer i beskæftigelseslovgivningen.

01. okt 2019

Indhold

  Unge mennesker, der igen har fået tro på tilværelsen.

  Det er den klare og positive effekt af det frikommuneforsøg, som Guldborgsund Kommune deltager i. Det viser en midtvejsevaluering af frikommuneforsøget, som Økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune har haft på dagsordenen.

  Frikommuneforsøget, som er målrettet unge i alderen 18-29 år, der kæmper for at opretholde et job eller gennemføre en uddannelse, har vist sig at være effektfuldt. I forbindelse med frikommuneforsøget ”Det forpligtende samarbejde” har 66 unge fra september 2018 til marts 2019 haft gavn af et indsats med fokus på deres primære udfordringer frem for de ordinære samtaler og beskæftigelsestilbud. Forsøget fortsætter derfor, så flere unge får gavn af muligheden.

  Målet har været at gøre det muligt og attraktivt for dem at få et job eller en uddannelse og at holde fast i det. Men hvor man traditionelt ville forsøge at finde et aktiveringstilbud, et job eller en uddannelse til den unge, har fokus været, at de unge skulle arbejde med at få styr på deres psykiske og fysiske sundhed og trivsel først. Det betyder, at den indsats, der sættes i gang for den unge i andre sammenhænge, eksempelvis misbrugsbehandling, kan udgøre det tilbud, som den unge forpligter sig til.

  Det har haft stor betydning for de unge. Fra to af de medvirkende i ”Det forpligtende samarbejde” har evalueringen på forløbet lydt:

  "Jeg har faktisk lyst til at komme videre nu, hvilket jeg slet ikke have overskud til tidligere."

  "Jeg fik lyst til at få et job - at komme tilbage på sporet."

  Det betyder, at man har fået fat i noget af det rigtige med denne indsats, siger Ole K. Larsen, der er formand for Beskæftigelsesudvalget og 2. viceborgmester.

  ”Man kan vel nærmest sige, at vi vender indsatsen lidt på hovedet. I stedet for at fokusere på at få dem i job eller uddannelse med det samme, så går vi mere ind i, hvad de unge slås med og hjælper dem der først. Så for nogen er der behov for at sætte ind i forhold til fysiske eller psykiske lidelser. For andre er der misbrug involveret, og andre igen har måske aldrig rigtig har lært, hvad det vil sige at bo alene og selv skulle komme op om morgenen, styre økonomien og få købt ind til aftensmaden. Har man ikke styr på de ting, så er det svært at få styr på job og uddannelse. Så vi starter simpelthen et andet sted med de unge i det her frikommuneforsøg,” forklarer Ole K. Larsen.

  Samtidig har frikommuneforsøget også haft den effekt, at den nationale beskæftigelseslovgivning er blevet ændret undervejs. Det betyder, at kommunerne nu i langt højere grad kan tilrettelægge og afholde samtaler med de unge ledige, så de tager individuelle hensyn til den unges behov og den indsats, der er aftalt.

  ”Jeg glæder mig jo over at se, at man på nationalt plan har skævet til de erfaringer, der er gjort på samtaleområdet blandt andet i Guldborgsund Kommune. Nu får vi heldigvis mulighed for selv at tilrettelægge samtalerne med de unge ledige, så det passer med den indsats, der ellers er planlagt for at få dem i job eller uddannelse. Vi har med andre ord været med til at gøre op med noget af det samtalecirkus som har præget beskæftigelsesområdet, og det er noget, både kommuner og borgere vil kunne mærke,” siger borgmester John Brædder.