Gå til hovedindhold

Guldborgsund har fundet arkitekten, der skal udvikle stort havneområde

Et af Skandinaviens førende arkitektfirmaer skal omdanne den nuværende erhvervshavn i Nykøbing Falster til en ny spændende bydel med boliger, hotel, restauranter og masser af aktiviteter for borgere og besøgene. Guldborgsund Kommune har afsat en investering på 100 mio kr. over en 4 årig periode til at understøtte en realisering af planen. Når helhedsplanen foreligger vil investorer blive inviteret til at medvirke til realisering af den store udvikling.

21. apr 2021

Indhold

  • Læs op

  Blandt fem fremtrædende arkitektfirmaer har styregruppen for udviklingen af havnen i Nykøbing F. valgt firmaet C. F. Møller til at stå i spidsen for udarbejdelsen af helhedsplanen for havnen i Nykøbing Falster. Området skal over 10-15 år gå fra at være en erhvervshavn lukket for besøgene til et sted med aktiviteter, opholdssteder, kultur, boliger og restauranter, der som helhed tager udgangspunkt i egnens og byens særkender og identitet. Med ønsket om en udvikling af havneområdet følger en investering på 100 mio. kr. fra kommunens budget, og i forløbet vil interesserede investorer blive inviteret til dialog omkring mulighederne, og medvirke til at skyde investeringer ind i det store projekt.

  ”Det er en stor og vigtig investering for kommunen og for hele området, og vi har været i dialog med flere investorer, der er interesserede i det store projekt. Det vi skal i gang med nu skal ikke være en kopi af en anden havneby, men noget der er skræddersyet til netop os og vores sted. Det skal udvikle og styrke Nykøbing og hele vores område og være et sted, som vores borgere aktivt vil bruge. Udviklingen af havnen er ikke et selvstændigt projekt, men en del af noget større, hvor hele byen og området skal tænkes sammen. Jeg er sikker på, at flere investorer vil være en del af den udvikling” siger borgmester John Brædder.

  Udviklingen af havnen er tilrettelagt så C. F. Møller udvikler og tegner helhedsplanen for det samlede havneområde, som herefter indarbejdes i kommuneplan mv. Dermed bliver der på et overordnet niveau sat rammer for hvordan forskellige elementer i den samlede realisering skal fordeles og placeres på det store areal. Ikke mindst skal der laves en løsning, der både skaber klimasikring og giver byens borgere og mange gæster adgang til at nyde godt af placeringen ved Guldborg Sund. Helhedsplanen kan også give ramme for det endelig udtryk eller materialer, for at skabe sammenhæng i den nye bydel. Derefter skal de enkelte projekter projekteres enkeltvis- efterhånden som delelementerne kan realiseres.

  ”Vi vil efter udarbejdelsen af helhedsplanen tage en kvalificeret dialog med potentielle investorer. Vi har allerede oplevet stor interesse for projektet, men har måtte vente til vi har en sammenhængende helhedsplan. Med en færdig helhedsplan bliver projektmulighederne mere konkrete, men lige nu er der fortsat rum for at de rigtig gode ideer kan indarbejdes” siger programleder for udviklingen af havnen Anders V. Møller.

  Udviklingen på havnen skal spille sammen med både Slotsbryggen og bymidten og tilføre nye aktiviteter, nye opholdsområder og nye boliger, og ikke blot flytte aktiviteter og detailhandel, men netop skabe synergi og sammenhæng mellem de forskellige bydele og understøtte den eksisterende detailhandel i byen.

  Og lige præcis det er én af styrkerne ved arkitektfirmaet C.F. Møller, som har stor erfaring med netop by- og havneudvikling.

  ”Vores foretrukne måde at arbejde på er at sammentænke arkitektur, landskab og bymiljø. Vi ser her en særlig chance for at tage udgangspunkt i middelalderbyens kvaliteter og kombinere dem med det grønne og blå landskab og dermed skabe noget unikt, der kun vil findes i Nykøbing Falster”, siger Julian Weyer, arkitekt og partner hos C.F. Møller Architects.

  Arkitektfirmaets plan for området dækker hele den eksisterende erhvervshavn, og ikke mindst 1,4 kilometer af Nykøbings mest centrale kyststrækning mod Guldborg Sund. Planen forventes afleveret ultimo august, hvor den politiske styregruppe (økonomiudvalget) og byrådet tager første drøftelse inden hele planen i løbet af efteråret sendes i offentlig høring. På baggrund af input fra borgere og virksomheder vil Økonomiudvalget og Byrådet beslutte, hvordan den endelige helhedsplan for Nykøbing F. havn skal se ud.

  Pop-up miljø primo juni

  Allerede fra starten af juni åbnes der op til et hyggeligt miljø på den sydlige del af havnen med opholdsmøbler, lyskæder og en lille café i området ved havnekontoret. Museet vil også have en udstilling i området og forhåbentligt kommer der også en wakeboard-bane, som foreningen bag dog fortsat arbejder med at fremskaffe den nødvendige økonomi og myndighedsgodkendelse til.

  Via pop-up miljøet undersøges det hvordan borgerne bruger området, og hvordan området kan bruges indtil den egentlige omdannelse af havnen går i gang, ikke mindst inviteres borgere og gæster nu indenfor på havnearealet, og vil allerede nu give store forandringer.

  Det er politikerne i Guldborgsund Kommune, der har besluttet, at havnen i Nykøbing Falster med en kommunal investering på 100 mio kr. skal udvikles fra en erhvervshavn til en attraktiv ny bydel.

  Kontakt

  Borgmester

  John Brædder

  Telefon: 25180390


  Chefkonsulent, Cand.Comm.

  Rikke Betak Lund

  Telefon: 25180248

  E-mail: rblu@guldborgsund.dk