Gå til hovedindhold

Guldborgsund Kommune ansætter uafhængig borgerrådgiver

Økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune har besluttet at ansætte en borgerrådgiver, som skal fungere som bindeled mellem borgerne og kommunen. Borgerrådgiverens vigtigste opgaver er, at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og uvildigt hjælpe borgerne videre med deres sag.

03. mar 2021

Indhold

  • Læs op

  I forlængelse af finanslovsaftalen er der nu udsigt til at få finansieret en del af borgerrådgiverfunktionen, og derfor ansætter kommunen til juni en borgerrådgiver, der arbejder uvildigt og skal være bindeled mellem borgere og kommune. Borgerrådgiveren skal hjælpe borgere med at forstå indholdet i en afgørelse, hjælpe med at finde den rette afdeling eller vejlede borgere omkring klagemuligheder.

  ”Jeg er rigtig glad for igen at få ansat en borgerrådgiver i kommunen. Dialogen med borgerne er meget vigtig og nogle gange er der borgere, der har brug for hjælp til hvordan og hvor man kan klage. Vi har længe haft et ønske om igen at ansætte en borgerrådgiver, og nu har vi fået muligheden for at prioritere det. Det er vigtigt, at vi styrker dialogen med borgerne på alle planer, og det er jeg overbevist om at den vil med denne stilling” siger borgmester John Brædder.

  En borgervejleder kan bruges af borgerne til eksempelvis at forstå afgørelser eller breve fra kommunen, at hjælpe med hvordan man klager over en afgørelse eller hjælpe med at finde og kontakte en afdeling i kommunen. Borgerrådgiveren kan også indgå som mægler, hvis dialogen mellem kommunen og en borger er gået i hårdknude.

  ”Borgerrådgiveren skal uvildigt lede borgere, der er ”kørt fast” i systemet til de rette afdelinger eller hjælpe med at klage over eksempelvis en afgørelse. Der er flere af de kommunale områder, der juridisk er både meget omfattende og kompleks, og det kan derfor være en stor hjælp, at kunne kontakte en uvildig borgerrådgiver, der kan hjælpe én videre i systemet” udtaler næstformand i Økonomiudvalget Bo Abildgaard.

  Derudover er det borgerrådgiverens opgave at føre tilsyn med, at kommunens øvrige administration varetager deres opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, god forvaltningsskik og de retningslinjer byrådet har fastsat. Begge dele vil borgerrådgiveren skulle lave en afrapportering om til byrådet.

  Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens afdelinger og bliver ansat og afskediget af byrådet og refererer i det daglige til kommunaldirektøren. Stillingen finansieres i 2021 af Økonomiudvalgets udviklingspulje, og skal derefter indarbejdes i kommunens budget. Samtidig vil kommunen søge hel eller delvis finansiering til stillingen i finanslovsaftalens pulje for borgerrådgivning.

  Justitsministeriet og KL er i øjeblikket i gang med at omsætte EU´s såkaldte whistleblower-direktiv, som blev vedtaget i oktober 2019 til implementering i de danske kommuner. Ifølge direktivet skal alle offentlige myndigheder etablere en whistleblowerordning inden oktober 2021, og alt afhængig af hvordan direktivet oversættes til dansk lov, forbereder kommunen at ordningen kan indgå som en del af borgerrådgiverens arbejdsområde.

  Kommunen havde frem til 2015 en borgerrådgiver ansat.

  Kontakt

  Borgmester

  John Brædder

  Telefon: 25180390