Skip to main content

Guldborgsund Kommune får 2,7 millioner kroner til demensindsats

Med 2,7 millioner i ryggen fra Sundhedsstyrelsen vil Guldborgsund Kommune løfte medarbejdernes kompetencer på demensområdet. Med projektet bygger man videre på et solidt arbejde med demensområdet i Guldborgsund Kommune.   

02. okt 2017

Indhold

  Efter i en årrække at have haft fokus på, at medarbejderne fik efteruddannelse og havde grundlæggende viden om demenssygdomme og demensomsorg, tager Guldborgsund Kommune nu næste skridt i arbejdet med demens. Målet er at sikre borgere med demens en hverdag med støtte og ikke mindst masser af livsglæde trods sygdom.

  ”Det er vores ambition, at borgere med demens og deres pårørende skal have den støtte, der er nødvendig for, at de i så vid udstrækning som muligt kan fortsætte med at gøre de ting, de holder af. Det øger trivslen og giver livsglæde – og det er helt afgørende,” siger Bo Abildgaard, formand for Folkesundhed og Omsorgsudvalget.

  Guldborgsund er en af de kommuner, der nu får puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til at kompetenceudvikle medarbejdere, der yder pleje og omsorg til borgere med demens. Igennem en årrække har Guldborgsund arbejdet målrettet med efteruddannelse i demenssygdomme og demensomsorg og blev i 2016 en del af Demensalliancen. Med puljemidlerne bliver det muligt at bygge videre på det fundament og uddanne nøglepersoner, som kan stå i spidsen for arbejdet med at skabe en kultur, hvor der i endnu højere grad bliver taget udgangspunkt i den enkeltes behov.

  Bo Abildgaard har store forventninger til projektet:

  ”Vi gør det allerede rigtigt godt på demensområdet i Guldborgsund Kommune. Men mennesker med demens er lige så forskellige som alle andre. Derfor skal vi turde gå videre i arbejdet for at udvikle og skabe en omsorgskultur, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer,” siger Bo Abildgaard.

  Både ledere og medarbejdere fra flere forskellige faggrupper skal på skolebænken i forbindelse med projektet, som har fået navnet ”Fra pleje(r)-kultur til omsorgskultur.

  Uddannelsesforløbene bliver udviklet i tæt samarbejde med SOSU-skolen i Nykøbing Falster og UCSJ, så indholdet bliver praksisnært og dermed kan tages i brug umiddelbart. Der bliver desuden uddannet specialister inden for Marte Meo-metoden og Dementia Care Mapping, som alle plejecentre og hjemmeplejen kan benytte sig af, hvis de har borgere med komplicerede forløb.

  Fakta om Marte Meo-metoden og Dementia Care Mapping:

  Dementia Care Mapping (DCM) er en metode, der hjælper medarbejderne med at se mennesket bag demenssygdommen, og understøtte, at den enkelte borger med demens bevarer sin identitet, trives og forbliver et selvstændigt menneske med et socialt liv. En uddannet ”Mapper” observerer samspillet mellem én eller flere beboere og medarbejdere i en opholdsstue på et plejecenter, og derefter bruges observationerne som afsæt for fælles faglig refleksion i medarbejdergruppen. Guldborgsund Kommune har allerede gode erfaringer med at bruge Dementia Care Mapping på enkelte plejecentre, og med midlerne fra Sundhedsstyrelsen bliver det muligt at brede dette ud i hele kommunen.

  Marte Meo-metoden er et meget konkret og løsningsorienteret redskab, hvor rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og i, hvordan sociale relationer kan bidrage til trivsel og udvikling. Samspillet mellem borgere og medarbejdere optages på video - eksempelvis være en vanskelig plejesituation. Efterfølgende analyseres materialet med fokus på det, medarbejderne gør godt, og det de kan gøre mere af for at hjælpe borgeren.

  Læs mere om begge metoder og deres anvendelse på www.sst.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder

  For yderligere oplysninger, kontakt:

  Pernille Fornø, projektkoordinator, tlf. 25 18 11 09

  Bo Abildgaard, formand for Folkesundhed og Omsorgsudvalget, tlf. 25 18 18 09