Skip to main content

Guldborgsund Kommune får medhold: Der må cykles på diget

Der må gerne cykles på Det Falsterske Dige, har Miljø- og Fødevareklagenævnet netop afgjort. Dermed har Guldborgsund Kommune vundet den årelange sag om brug af diget.

14. aug 2019

Indhold

  Må man, eller må man ikke cykle på Det Falsterske Dige? Det spørgsmål er nu endeligt afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har givet Guldborgsund Kommune medhold i, at man gerne må cykle på diget, og at diget er egnet til cykling.

  ”Jeg glæder mig over, at vi nu får sat punktum i denne årelange sag, og at det er en meget klar afgørelse om, at man gerne må cykle på stien på toppen af diget,” siger borgmester John Brædder efter afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Nævnet stadfæster med sin afgørelse det afslag, som Guldborgsund Kommune tilbage i 2018 gav Det Falsterske Digelag på opsætning af skilte, der forbyder cykling på diget.

  ”Det er en afgørelse, der én gang for alle slår fast, at vores borgere og vores turister med god samvittighed kan sætte sig op på cyklerne og nyde det unikke område, som diget er en del af,” understreger John Brædder og peger på, at der naturligvis skal tages hensyn til området, når man færdes der.

  Sagen har været undervejs i flere år og handler om uenighed mellem Det Falsterske Digelag og Guldborgsund Kommune om brugen af diget. Kommunen mener, at borgere og turister skal kunne færdes til fods og på cykel på diget, mens digelaget mener, at det slider for meget på diget, hvis der cykles på det.

  Afgørelsen, der nu er kommet, lægger vægt på, at der er tale om en sti i det åbne land, som er egnet til cykling. Det påpeges desuden, at selve kørebanen fremstår som en permanent menneskeskabt færdselsbane, der er bred nok til at cykle på.

  Nævnet skriver desuden, at man ikke vurderer, at det vil medføre særlige problemer at cykle på diget og peger i den forbindelse på, at Guldborgsund Kommune netop påtager sig den ekstra vedligeholdelse af diget, der eventuelt kan blive behov for.

  Næste skridt bliver at få fjernet de forbudsskilte mod cykling, som er sat op langs diget, siger John Brædder.

  ”Vi tager kontakt til Det Falsterske Digelag efter afgørelsen, fordi vi gerne vil drøfte den med dem. Dels skal skiltene fjernes, og det hjælper vi gerne med, men allervigtigst er det, at vi får en god snak om, hvordan vi samarbejder om diget og området fremover.”

  Det fremgår, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed.