Skip to main content

Guldborgsund Kommune har uddelt 1,25 millioner kroner til frivilligt socialt arbejde

Væresteder, pensionistforeninger, børnehjælp, patientforeninger. I alt har 110 lokale organisationer søgt og fået penge til frivilligt socialt arbejde i 2018.

22. jan 2018

Indhold

  Alle ansøgere blev imødekommet, da der for nylig blev uddelt penge til det frivillige sociale arbejde i Guldborgsund i 2018. I alt har 110 lokale foreninger, organisationer og projekter her i de første uger af januar fået udbetalt de 1,25 millioner kroner, som er blevet uddelt. Midlerne kommer fra puljerne til det frivillige sociale arbejde, de såkaldte §18 og §79-puljer.

  Bo Abildgaard er viceborgmester og formand for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune. Han sidder desuden i den bevillingsgruppe, som tager stilling til ansøgningerne. Og på mandagens første møde i Social, Sundhed og Omsorgsudvalget understregede Bo Abildgaard, at det frivillige område skal have stor anerkendelse for det vigtige arbejde, som de udfører hver dag.

  ”Det frivillige sociale område kan noget helt særligt, som vi skal værne om. Det er omsorg og nærvær fra menneske til menneske, og jeg er helt sikker på, at borgerne oplever det frivillige arbejde som et godt supplement til de kommunale tilbud. Et stærkt frivilligt miljø kommer borgerne til gode,” siger Bo Abildgaard.

  Et stærkt frivilligt miljø kræver opbakning fra kommunen. Og de netop uddelte midler er helt afgørende for den frivillige indsats, lyder det fra Birgitte Zimling, der er leder af Guldborgsund Frivilligcenter. Centrets opgave er at støtte, udvikle og forankre den frivillige sociale indsats i Guldborgsund.

  ”For de frivillige projekter er bevillingen ofte afgørende. Inden for det frivillige sociale arbejde er mange af de frivillige selv tidligere ramt af det, de nu hjælper andre med. Hvis de ikke får økonomi til at drive den aktivitet, ville der ikke være nogen aktivitet. Så simpelt kan det faktisk siges,” siger Birgitte Zimling.

  Der er ansøgningsfrist til næste års puljer den 1. oktober 2018. Man kan læse mere om §18 og §79 puljerne på Guldborgsund Kommunes tilskuds- og foreningsportal: https://forening.guldborgsund.net/infoside.asp?id=1 

  For yderligere information kontakt venligst:

  Bo Abildgaard, mobil: 25 18 18 09, mail: bab@guldborgsund.dk

  Birgitte Zimling, mobil: 51 28 12 05, mail: bli@fri-villig.dk