Skip to main content

Guldborgsund Kommune har vedtaget en ny kommuneplan

Et enigt byråd har vedtaget forslaget til en ny kommuneplan for Guldborgsund Kommune. Det er en kommuneplan, der bærer præg af, at der har været stor interesse fra borgere og erhvervsliv i høringsperioden.

20. jun 2019

Indhold

  Torsdag aften sagde et enigt byråd i Guldborgsund Kommune ja til forslaget til en ny kommuneplan, der sætter retningen for, hvordan kommunen skal udvikle sig de kommende år.

  Og det var en tilfreds borgmester, John Brædder, der kunne notere sig fuld opbakning i byrådet.

  ”Den kommuneplan, vi nu har vedtaget, sætter en tyk streg under, at vi ønsker udvikling i Guldborgsund Kommune. Vi har vist, at vi tør udfordre rammer og tænkning, og vi står nu med en kommuneplan, der peger ind i fremtiden. Der er lavet en række justeringer og ændringer i forhold til det oprindelige udkast, fordi borgere og erhvervsliv har givet os nogle rigtig gode tilbagemeldinger, så vi nu står med en kommuneplan, som vi kan være stolte af, og som vi kan arbejde ud fra,” siger John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune.

  Han glæder sig over den store deltagelse i høringsprocessen, hvor der har været afholdt fire borgermøder med op mod 500 deltagere i alt. Der er afgivet 145 høringssvar, og der har været massevis af kommentarer på Facebook.

  ”Det er ikke første gang, at jeg som borgmester har været med til at lave kommuneplan, men det er første gang, at jeg har oplevet så stor interesse for arbejdet, og det har været helt unikt. Man vil også kunne se af det endelige forslag, at vi har lyttet til kommentarerne,” siger han.

  1. viceborgmester Bo Abildgaard er enig:

  ”Denne proces har vist os, at vi er meget heldige som kommune. Vi har interesserede borgere og et aktivt erhvervsliv, der gerne vil bidrage konstruktivt til, at vi får skabt en levedygtig og stærk kommune, der kan klare sig i konkurrencen om at tiltrække borgere og virksomheder til kommunen i fremtiden. Jeg tror, at mange kommuner rundt om i landet godt kunne tænke sig at opleve det samme engagement, som vi har set i denne proces,” siger Bo Abildgaard.

  Noget af det, som har skabt mest debat, har været forslaget om at etablere grønt erhvervsområde, hvor der i dag blandt andet er hundeskov. Det forslag er taget ud, og i stedet vil man arbejde på at revitalisere det eksisterende erhvervsområde i området. Desuden afventes en eventuel udvidelse af E55, som også vil få betydning for området.

  Forslaget om en energiø syd for Gedser er pillet helt ud af den endelige plan, mens forslaget om øer i Guldborgsund er justeret i forhold til det oprindelige forslag. En kommende helhedsplan for havnen i Nykøbing skal være med til at sætte rammer for, hvordan der kan skabes bedre forbindelse mellem Nykøbing og Sundby. Det har været efterlyst af borgerne i høringsperioden.

  ”Der er ingen tvivl om, at vi har oplevet stor opbakning til at tænke nyt og anderledes i Nykøbing. Vores borgere har klart markeret, at de ønsker udvikling. Ikke mindst er der et stort ønske om at få skabt en bedre forbindelse mellem Falster og Lollandssiden af Nykøbing, og det giver os nogle spændende muligheder for at arbejde videre med, hvordan vi skaber den bedste sammenhæng med havnen om omdrejningspunkt,” siger Ole K. Larsen, der er 2. viceborgmester i Guldborgsund Kommune.

  Alle høringssvar og input er samlet i en hvidbog, som kan læses på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.

  Fakta om ændringer og justeringer: 

  Bynært erhvervsområde ved Randersvej:
  Udtaget af kommuneplanen og erstattet af et afsnit med fokus på udarbejde helhedsplan for revitalisering af det eksisterende erhvervsområde syd for Randersvej. I den forbindelse indtænkes udvidelsen af E55.

  Udvidelse af Guldborgsundcentret: Er justeret, så der udlægges et mindre område på 33.000 m2 med krav om butikker på minimum 2.000 m2.

  Pandebjerg/Ny Kirstineberg: Det foreslåede rammeudlæg for udviklingsområdet er udtaget fra nærværende kommuneplan. Der vil blive arbejdet videre med planerne i en ansøgning om udpegning i et landplandirektiv med henblik på senere optagelse i en kommuneplan.

  Nykøbing Havn og Nykøbing Ø: Forslaget er justeret. Det fastholdes, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Nykøbing Falster Havn, som har fokus på at skabe bedre forbindelse mellem bymidten, havnen og Sundby. Som en del af helhedsplanen fastlægges det, hvordan man kan skabe forbindelse (eksempelvis cykelbro, udvidelse af havnekajområderne, etablering af øer, byggeri på pontoner eller andet). Der vil i arbejdet med helhedsplanen være fokus på at sikre muligheden for gennemsejling.

  Forslag om Gedser Ø er taget ud af kommuneplanen.

  Grønt Danmarkskort: Der er truffet beslutning om, at der skal igangsættes proces for udpegning af nye og eksisterende naturområder og økologiske forbindelser.

  Forslagene om udvidelse af erhvervsområde i Nordbyen, erhvervsområder ved Sakskøbing, byudvikling på Ydre Østerbro samt helhedsplaner for Stubbekøbing Havn og Sakskøbing Havn fastholdes.