Skip to main content

Guldborgsund Kommune støtter den borgerdrevne udvikling i landdistrikterne

Udvalget for Kultur, Fritid og Bosætning har besluttet at sætte gang i en målrettet udvikling og organisering af kommunens landdistrikter. Det skal det særlige Opgaveudvalg for Landdistrikter og Turisme (LTU) arbejde med i 2020. Her vil 6 politikere og 6 nye borgerrepræsentanter tage på turné rundt om i kommunen for at snakke med bl.a. lokalråd og foreninger om, hvad der kendetegner de enkelte lokalområder, og hvad der skal til for at løfte udviklingen i fællesskab. Desuden får LTU til opgave at indstille ansøgninger til en ny kommunal Landdistriktspulje.

24. jan 2020

Indhold

  Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets (KFB) har nu godkendt et nyt kommissorium for LTU’s arbejde i 2020. I løbet af året skal Opgaveudvalget komme med anbefalinger til, hvordan Guldborgsund Kommune fremadrettet kan samarbejde med borgerne om lokal udvikling. LTU bygger videre på det fundament, som blev skabt i 2018. Her leverede udvalget de første og mere overordnede anbefalinger til, hvad der skal til for at udvikle kommunens landdistrikter.

  I 2018 lød et par af LTU’s anbefalinger:

  1) Sæt fokus på det enkelte lokalsamfunds potentialer og muligheder for at skabe lokal udvikling i lokale organiseringer med involvering af erhvervsliv, foreninger og borgere i det pågældende lokalområde.

  2) Opret en let tilgængelig landsbypulje til lokale initiativer og forsøgsprojekter til lokale idéer og tiltag i lokalsamfundet

  I 2020 går LTU nu videre med at kortlægge de stedbunde potentialer i kommunens landdistrikter. Dvs. i landsbyer og landområder uden for hovedbyen Nykøbing F. Udvalget vil desuden have en ny landdistriktspulje med under armen, og LTU har ret til at indstille ansøgninger til den nye pulje til KFB.

  Martin Lohse, Udvalgsformand for KFB, udtaler:

  ”Med den nye landdistriktspulje understøtter vi den igangværende udvikling i kommunens landdistrikter. Men vi har brug for at gøre det på en ordentlig måde, så vi får skabt en grøn og bæredygtig udvikling, som vores borgere, foreninger og erhvervsliv kan engagere sig i. Vi skal løfte i flok. Det kræver viden om lokale forhold, god organisering og midler til at realisere de konkrete initiativer. Landdistriktspuljen skal være en katalysator, og vi har brug for at LTU hjælper os med at udnytte puljen bedst muligt.”

  Jens Erik Boesen, udvalgsformand for LTU uddyber:

  ”Jeg er meget glad for den nye fælles retning for udviklingen af vores landdistrikter, som vi nu sætter gang i med LTU’s arbejde i 2020. Vi stiller med en stærk holdopstilling: Seks dygtige politikere, der har historikken og viden fra de seneste to års arbejde. Derudover seks nye og meget kompetente borgerrepræsentanter, der kan biddrage med viden og indsigt i, hvad der er behov for, hvad der er svært og hvad der er af særlige potentialer i de enkelte landdistrikter.” 

  Om Opgaveudvalget for Landdistrikter og Turisme

  §17, stk. 4-udvalget for Landdistrikter og Turisme (LTU) er nedsat af byrådet og refererer til fagudvalget for Kultur, Fritid og Bosætning. Opgaveudvalget arbejder i byrådsperioden 2018-2021 med årlige temaer vedrørende udvikling af landdistrikter og den lokal turisme i Guldborgsund Kommune.

  Læs mere om LTU her: https://www.guldborgsund.dk/da/Politik/Politiske_udvalg_2018/Landdistrikts_og_turismeudvalg.aspx

  Om den nye landdistriktspulje

  Byrådet har i budget 2020-2023 besluttet at afsætte i alt 4 mio. kr. til en Landdistriktspulje. LTU skal vurdere indkomne ansøgninger inden de sendes til politisk behandling og godkendelse i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.

  Landdistriktspuljen administreres i Center for Borger & Branding, som er i gang med at udarbejde retningslinjer og ansøgningskriterier. Dvs. at puljen ikke kan søges endnu, og at KFB skal godkende de endelige rammer for puljen på udvalgsmøde i foråret 2020.