Skip to main content

Guldborgsund Kommune støtter frivilligt socialt arbejde med over en million kroner

Guldborgsund Kommune har for nylig uddelt over en million kroner til forskellige frivillige organisationer, foreninger og projekter i lokalområdet.

22. feb 2019

Indhold

  Guldborgsund Kommune har for nylig uddelt over en million kroner til forskellige frivillige organisationer, foreninger og projekter i lokalområdet. Den politiske bevillingsgruppe, som hvert år tildeler midler fra de såkaldte §18 og §79-puljer, har uddelt 233.000 kroner til 22 ældre- og pensionistforeninger samt 934.500 kroner til 87 ansøgere fra frivillige organisationer.

  Nye og etablerede ansøgere

  Viceborgmester og Formand for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune, Bo Abildgaard, sidder med i bevillingsgruppen. Han vil gerne anerkende alle de frivillige for deres store arbejde. Og så glæder han sig især over, at der er flere nye ansøgere blandt modtagerne i år. Otte ansøgere er nye i 2019, og det er ifølge Bo Abildgaard positivt, at både etablerede og nye aktører på frivilligscenen i Guldborgsund Kommune sender ansøgninger og får bevilget tilskud til projekter.

  ”Det er et tegn på, at frivilligheden trives i Guldborgsund. Derfor er det også ekstra vigtigt, at vi anerkender de frivillige. Tilskuddene understøtter mange forskellige frivillige indsatser med alt lige fra telefonkæder og udflugter til motionstilbud og selvhjælpsgrupper. De frivillige bruger deres fritid på at drage omsorg for andre mennesker. Det er værdifuldt arbejde, og vi skal sikre rammerne for, at det kan fortsætte,” siger Bo Abildgaard.

  Sociale tilbud til alle aldersgrupper

  I de 109 sociale tilbud, som har modtaget tilskud fra kommunen, er der projekter målrettet børn, unge, voksne og ældre. Ifølge udvalgsformanden viser det mangfoldighed i de frivillige sociale tilbud.

  ”Vi ser en utrolig spændvidde i ansøgninger, som vi får ind. Men fælles for dem alle er, at de samler borgerne i fællesskaber. Det frivillige sociale arbejde betyder i kombination med kommunens sociale tilbud, at borgerne i Guldborgsund får flere og bedre sociale fællesskaber,” siger Bo Abildgaard.

  Og fællesskab er et nøgleord for det sociale arbejde. Det er udvalgsformanden overbevist om.

  ”Stærke sociale fællesskaber er til gavn for alle borgere i Guldborgsund Kommune, fordi det sikrer sammenhængskraft på tværs af kommunen,” siger han.

  Om puljerne

  Midlerne er bevilget fra puljerne til frivilligt socialt arbejde, henholdsvis §18 og §79-puljerne. Der er ansøgningsfrist til næste års puljer den 1. oktober 2019. Der er mere information om puljerne på Guldborgsund Kommunes tilskuds- og foreningsportal: https://forening.guldborgsund.net/infoside.asp?id=1

  Få ansøgninger har i forbindelse med årets tildelinger fået afslag, da de ikke levede op til kriterierne.

  For yderligere information kontakt venligst:

  Bo Abildgaard, formand for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, mobil: 25 18 18 09, mail: bab@guldborgsund.dk

  Else Mortensen, leder af folkesundhedsafdelingen, mobil: 25 18 04 00, mail: elmo@guldborgsund.dk