Skip to main content

Guldborgsund Kommune vil danne børn og unge

Dannelse er sat på dagsordenen i Guldborgsund Kommune, som vil ruste børn og unge til det moderne samfund. Den 6. september inviterer kommunen hele landet til dannelseskonference.

03. sep 2018

Indhold

  Kritisk sans. Evnen til at reflektere og turde stille spørgsmål. Demokratisk deltagelse. Fordybelse og indsigt.

  Alle er klassiske dyder inden for dannelse, der i høj grad er relevante at have med sig i bagagen i det moderne samfund. Alligevel er det er gledet i baggrunden i folkeskole, dagtilbud og samfundet generelt til fordel for et stærkt fokus på faglighed.

  Det vil Guldborgsund Kommune lave om på. Derfor sætter kommunen spot på dannelse og kommunernes muligheder for at skabe dannelsesanledninger, når der inviteres til dannelseskonference i Nykøbing Falster den 6. september.

  ”Vi sætter fokus på dannelse, fordi vi gerne vil give vores børn og unge de bedste forudsætninger for at klare sig i det moderne samfund. Vi tror, at dannelse forstået som netop kritisk sans, demokratisk forståelse, refleksion og fordybelse vil være vigtige og afgørende dyder i fremtiden, og som vi nok desværre har fået puttet lidt i glemmebogen,” siger Martin Lohse, formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.

  Guldborgsund Kommune har netop vedtaget en ny planstrategi, hvor dannelse er en af tre strategiske målsætninger for kommunen, og derfor er det i den grad sat på dagsordenen i Danmarks sydligste kommune.

  ”Det her skal ikke bare være pæne ord, vi siger i festtalerne. Det er også derfor, vi har gjort dannelse til en strategisk målsætning. Det er noget, vi mener, og noget, vi tror på,” siger Martin Lohse.

  Guldborgsund Kommune har også ansat en erhvervs-ph.d. i samarbejde med Aalborg Universitet og tænketanken Cura. Han skal over de kommende år undersøge og analysere arbejdet med dannelse og dannelsesanledninger i kommunen.

  ”Vi har ikke alle svar på, hvordan man griber det an, men vi kan se, at det er nødvendigt, at vi tør prøve andre veje og nye metoder af. Det er blandt derfor, vi har ansat en erhvervs-ph.d. til at hjælpe os, og derfor vi på dannelseskonferencen beder nogle af Danmarks fremmeste debattører om deres bud på, hvad dannelse kan være i 2018. Vi mener, at dannelse er en base for at begå sig i det samfund, vi lever i,” forklarer Simon Hansen, formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

  Dannelseskonferencen foregår den 6. september 2018 på Nykøbing F. Teater.

  Blandt debattørerne er:

  Eske Willerslev, professor og DNA-forsker
  Herdis Toft, lektor i børne- og ungdomskultur
  Kjeld Fredens, læge og hjerneforsker
  Brian Degn Mårtensson, filosof og forfatter

  Moderator: Jacob Fuglsang, tidligere uddannelsesredaktør på Politiken

  Pressen er velkommen til at komme og dække hele konferencen.

  Se det fulde program og meld dig til på www.guldborgsund.dk/dannelse18