Skip to main content

Guldborgsund på visionsseminar i venskabsbyen Rostock

I dag, fredag, vender byrådet hjem efter et døgn i Rostock, hvor visionerne for de næste fire år bogstaveligt talt er skitseret.

09. feb 2018

Indhold

  I dag, fredag, vender byrådet hjem efter et døgn i Rostock, hvor visionerne for de næste fire år bogstaveligt talt er skitseret.

  En grafisk facilitator tegnede byrådets visioner og satte dermed billeder på politikernes ord.

  ”Det har virkelig været en positiv rejse. Både at være sammen hele byrådet – nye som erfarne. Men også den fælles rejse med at tegne et fælles billede af, hvor vi gerne vil bevæge os hen. Et billede af, hvordan vi gerne vil have, at kommunen ser ud i 2022, når denne byrådsperiode rinder ud. Vi har kun fire år og vi har masser af ambitioner og mål vi vil nå, så vi er i den grad i arbejdstøjet - alle er opsatte på at gøre en forskel og sammen skabe en endnu stærkere kommune” siger en glad John Brædder. "Vi har talt meget om tidlig indsats og samskabelse. Det vil vi arbejde videre med. Vi vil videreudvikle og udbrede samskabelse med borgerne, så vi sammen kan finde de bedste løsninger på fælles opgaver”.

  Der er enighed om, at vi stadig fastholder kursen i forhold til at skabe de bedste forudsætninger for uddannelse, jobskabelse, bosætning og kernevelfærd. Vi vil udnytte vandets og naturområdernes muligheder til gavn for os, der bor her og for at tiltrække flere turister. Det gavner både bosætning og turismeerhvervet.

  Vi har været spadestikket dybere og aftalt, hvordan vi vil blive endnu bedre til at løse vores kerneopgave.

  Vi skal have mere fokus på:

  • Tidlig indsats. Centralt i vores drøftelser har været en enighed om tidlig indsats. Og vel at mærke tidlig indsats på tværs af alle indsatsområder. Fra børn og ældres muligheder til virksomheders muligheder for at leve og udvikle sig så godt som muligt.

  • Talentudvikling. Vi er ambitiøse på alle borgeres vegne. Vi skal sikre, at alle er med og vi skal understøtte talentudviklingsprogrammer.

  • Flere arbejdspladser. Vi skal sikre kvalificeret arbejdskraft og sammen med Business LF skabe de optimale rammer for erhvervslivet. Fundamentet lægges i daginstitutioner og skoler.

  • Uddannelse og det gode liv. Det gode liv starter i graviditeten. Alle unge skal have en uddannelse og muligheden for det gode liv.

  • Sammenhængskraft og mødet med borgeren. Vi skal blive bedre til at møde borgerne og finde fælles løsninger.