Skip to main content

Guldborgsund sætter dannelse til debat i 2019

Guldborgsund Kommune sætter igen dannelse på den nationale dagsorden, når kommunen afholder to dages dannelseskonference i september 2019.

21. dec 2018

Indhold

  Efter en succesrig dannelseskonference i efteråret 2018 er Guldborgsund Kommune nu klar til endnu en national dannelseskonference.

  For andet år i træk har Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund valgt, at der skal afholdes en dannelseskonference.

  Konferencen bliver i 2019 udvidet til to dage og afholdes fredag og lørdag den 13.-14. september 2019.

  I Guldborgsund Kommune er dannelse sat øverst på dagsordenen som en af de strategiske målsætninger i kommunens nye planstrategi. Arbejdet med dannelse ses blandt andet, når dagtilbud og skoler gør brug af kommunens mange kulturtilbud inden for musik og teater gennem Kulturtjenesten og andre projekter med fokus på børn og unges udvikling og dannelse.

  Med dannelseskonferencen tager Guldborgsund næste skridt i ambitionen om, at børn og unge fra Guldborgsund Kommune skal blive den bedste udgave af sig selv, fortæller Martin Lohse, formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

  ”Dannelse er et spørgsmål om at være rustet til både aktivt at skabe og nysgerrigt at indgå i meningsfulde og berigende fællesskaber. Fællesskaber, hvor der er plads til både den nødvendige eftertanke og til legende og eksperimenterende handlemuligheder i forhold til de udfordringer, vi møder i en kompleks virkelighed”, siger Martin Lohse.

  Konferencen i 2018 stillede spørgsmålene: Hvad er dannelse, og hvordan kan en kommune skabe dannelsesanledninger? Hvorfor er dannelse vigtigere end nogensinde?

  Igen i 2019 vil nogle af landets fremmeste debattører belyse og diskutere dannelsesbegrebet. Gennem oplæg, diskussion og workshops bliver der sat fokus på, hvordan leg, kultur, historie og filosofi kan være med til at give børn og unge kritisk sans, demokratisk forståelse og evnen til nysgerrig refleksion, fordybelse og kreativitet. 

  ”Et vigtigt formål med konferencen er, at deltagerne får ny viden og inspiration fra forsknings- og praksisfeltet, der kan omsættes i den pædagogiske praksis. Dannelse skal tænkes aktivt ind i den professionelle praksis hos den enkelte lærer og pædagog, der arbejder med børn og unge i det daglige. Dannelse er helhedsorienteret, varieret og inspirerende læring, der både udfordrer børn og unge og fokuserer på deres trivsel og ressourcer”, siger Simon Hansen, formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

  Det endelige program for de to dage bliver offentliggjort i løbet af 2019.