Skip to main content

Guldborgsund sætter igen høj standard for det internationale samarbejde

Guldborgsund Kommune er én af de kommuner i Region Sjælland, der får mest ud af EU´s støttemuligheder og har i perioden 2016-2018 været partner på hele 17 projekter til en samlet sum af 37 mio. kr. og resultaterne er ikke til at tage fejl af. På dagens møde i Økonomiudvalget blev en ny international rammeplan godkendt og nye internationale ambitioner sat i søen.

04. dec 2018

Indhold

  ”I den globale verden vi lever i, er det ikke nok kun at beskæftige sig med vores egen kommune. Vi har altid haft udsyn til verden, og med den nye rammeplan skruer vi nu endnu højere op for det internationale samarbejde. Det gør vi eksempelvis for, at skabe endnu bedre muligheder for vores studerende og kommunens virksomheder og her er internationale kontakter og samarbejde altafgørende” siger borgmester John Brædder.

  Det vigtige i Guldborgsund Kommunes internationale fokus er, at det er et redskab, som ikke kun bruges på oplagte områder som turisme- og erhvervsudvikling, men kanbenyttes på alle relevante områder som eksempelvis ældre, handicap og natur. Det betyder, det er en indsats, der styrker hele kommunen.

  Resultaterne taler for sig selv
  Resultaterne for den internationale indsats viser sig på mange områder i kommunen. Eksempelvis har ældre- og handicap-området modtaget besøg fra Japan, Polen og Norge, hvor gæsterne blandt andet har hørt om kommunens ældrepleje, aktivitetstilbud og boliger. Kommunens medarbejdere har også selv været på studierejse på demensområdet og fået ny viden og inspiration til indretning af demensboliger i kommunen.

  Inden for skole- og ungdomsområdet foregår også et omfattende internationalt arbejde, der blandt andet har betydet 30 udvekslinger for knap 1500 elever og 180 voksne, heraf 420 elever og 60 voksne fra Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Musikskole har deltaget i otte camps med elever fra venskabsbyerne Eutin og Rostock samt i Lübeck. Udvekslingerne øger de unges geografiske og sociale mobilitet, støtter dannelse, modning og deres sproglæring. 

  På erhvervsområdet samarbejder kommunen med Hamborg Havn og Rostock Havn om hvordan man kan udnytte erhvervsmulighederne af godstransporten, der kører gennem kommunen. Fokus er på Femernbælt forbindelsen og Business Park Falster ved afkørsel 43.

  I Guldborgsund Kommune ligger noget af den bedste landbrugsjord i Danmark. Kommunen er derfor sammen med CELF, Business-Lolland-Falster og danske universiteter gået i samarbejde med partnere i Tyskland, Holland og Belgien for bedre udnyttelse af biomasse. Der er fokus på hvordan man kan etablere nye produktioner, det giver nye arbejdspladser baseret på landbrugets biomasse.

  ”Vores internationale indsats er én af byrådets 12 tværpolitiske mål og med den nye rammeplan for arbejdet er der igen lagt et højt ambitionsniveau, som blandt andet skal bidrage til at udvikle vores erhvervsmæssige styrkepositioner som eksempelvis turisme, hvor Guldborgsund er én af de kommuner i Region Sjælland med størst omsætning. På erhvervsområdet skal rammeplanen være med til at brande erhvervsarealer samt tiltrække investeringer og virksomheder” fortæller borgmesteren.

  Nogle af de andre fokusområder er at styrke Nykøbing Falster som uddannelsesby er også at synliggøre job- og karrieremuligheder i landsdelen.

  Vedhæftet: International rammeplan 2019-2022.
  Billedtekst: Hajkutter regatta på vej til Rostock

   

  For yderligere information kontakt:

  Borgmester John Brædder på tlf.: 2518 0390
  International koordinator Frede Danborg på tlf.: 2518 0317