Skip to main content

Guldborgsund spørger borgerne, hvad de synes om at bo i kommunen

Guldborgsund Kommune ønsker at udvikle kommunen - sammen med borgerne. Derfor bliver cirka 6.000 borgere i disse dage spurgt til, hvordan det er at bo i kommunen, og hvor der er behov for udvikling.

18. apr 2018

Indhold

  Inden for den kommende uge vil 6.000 borgere i Guldborgsund Kommune modtage et spørgeskema via Digital Post eller som almindeligt brev. Formålet er at undersøge, hvad borgerne synes om kommunen, og hvor de ser muligheder og behov for udvikling.

  Byrådet i Guldborgsund Kommune vil gerne arbejde endnu tættere sammen med borgerne om at finde fælles løsninger på udfordringer og opgaver, ligesom byrådet gerne vil give alle borgere mulighed for at tage del i og tage ansvar for det fælles hverdagsliv i Guldborgsund. Derfor er der behov for at høre fra borgerne selv, hvad de synes om at bo i kommunen.

  ”Det er vigtigt for mig, at vi er sammen om at udvikle kommunen, for det giver det bedste resultat. Derfor har vi også brug for at vide, hvad borgerne mener om vores fælles kommune og kommunens tilbud. I denne undersøgelse får vi svar fra rigtig mange borgere, og det er et godt pejlemærke for os,” siger borgmester John Brædder.

  I undersøgelsen bliver der spurgt til oplevelsen af en lang række af de velfærds- og serviceområder, som kommunen beskæftiger sig med. Undersøgelsen kan derfor bidrage med vigtig viden, når der skal træffes beslutninger om nye tiltag.

  ”Det ville være dejligt, hvis vi kunne knipse med fingrene og løse udfordringerne på én gang. Men sådan er det desværre ikke. Vi er som kommune bundet af både lovgivning og økonomi, når vi træffer beslutninger, men en undersøgelse som denne kan være med til give en fornemmelse af, hvor vi lykkes, og hvor vi måske skal sætte særligt ind,” forklarer John Brædder og fortsætter:

  ”Vi skal huske, at vi kan mere, hvis vi gør det sammen. Der er mange muligheder for at borgere og kommune kan løse opgaver sammen, så vi i fællesskab kan præge udviklingen og hverdagslivet i kommunen,” siger John Brædder, som håber, at mange vil tage sig tid til at besvare undersøgelsen.

  Guldborgsund Kommune vil gentage undersøgelsen om henholdsvis to og fire år.