Skip to main content

Guldborgsund udvalgt som visionskommune af DGI/DIF

Som en blandt 15 kommuner er Guldborgsund Kommune blevet udvalgt som visionskommune af DGI og DIF. Nu går et stort arbejde i gang med at fastlægge de konkrete indsatser på idræts- og bevægelsesområdet.

14. maj 2018

Indhold

  Guldborgsund Kommune er blevet udvalgt som en af 15 kommuner, der skal være visionskommune inden for idræt og motion. Det er DGI og DIF, der står bag projektet ”Visionskommune – bevæg dig for livet, og som har peget på Guldborgsund.

  ”Vi er naturligvis stolte af, at DGI og DIF peger på os som visionskommune, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at leve op til det. Vi er meget ambitiøse på vores borgeres og kommunes vegne, og jeg tror, at det har spillet ind på, at vi er blevet valgt,” siger Martin Lohse, formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune.

  Per Nedergaard Rasmussen, der er leder af den kommunale enhed i ”Bevæg dig for livet”, siger om valget af Guldborgsund Kommune:

  ”Vi ser store perspektiver i at udbygge det arbejde, der allerede er i gang i Guldborgsund. Kommunens strategiske arbejde for bedre sundhed og mere lighed i sundhed er præcis det, vi ønsker at fremme i Bevæg dig for livet. Vi håber på at kunne finde en aftale, hvor vi kan bygge videre på det arbejde både i og uden for foreningslivet,” siger Per Nedergaard Rasmussen.

  Ambitionen for idrætsområdet i Guldborgsund Kommune er meget klar: I år 2025 er mindst 75 procent af borgerne i Guldborgsund Kommune idrætsaktive, og mindst 50 procent er med i en idrætsforening.

  ”For os er det vigtigt, at borgerne er aktive hele livet - både fordi det er sjovt at dyrke motion og bevæge sig, men ikke mindst fordi motion og idræt gør, at man også på sigt klarer sig langt bedre, fordi man holdt sig i gang hele livet,” siger Martin Lohse.

  Noget af det, som Guldborgsund Kommune har lagt vægt på i sin ansøgning, er, at alle forvaltningsområder i kommunen er tænkt ind. Det er lige fra social- og ældreområdet til arbejdsmarked og skoler. Samtidig er det afgørende, at både bredde og elite bliver prioriteret.

  ”Det er vigtigt for os, at man i et projekt som dette tænker kreativt og bruger idræt og bevægelse strategisk på langt flere områder i kommunen. Samtidig skal der være plads både til hverdagsmotionen og til at dyrke talenterne,” understreger Martin Lohse.

  Udvælgelsen er første skridt til at lave en endelig aftale om at blive visionskommune. Nu venter der et stort arbejde, hvor DGI/DIF og Guldborgsund Kommune i fællesskab skal finde ud af, hvilke indsatser der skal prioriteres og på hvilke områder.

  Planen er, at det arbejde går i gang nu, så den endelige aftale er på plads senest til nytår. Aftalen om visionskommunen løber frem til 2024. Økonomien skal med i budgetforhandlingerne og oplægget er, at Guldborgsund Kommune årligt afsætter 800.000 kroner til lokale indsatser inden for alle forvaltningsområder, ligesom DGI/DIF og Guldborgsund Kommune hver især afsætter 250.000 kroner årligt til en projektleder.

  ”Vi vil lægge os i selen for at leve op til det, som kræves af en visionskommune. Udgangspunktet for arbejdet ligger rigtig godt i tråd med vores strategi på idrætsområdet i Guldborgsund, vores nye idrætspolitik og vores fokus på dannelse, så derfor er jeg ikke i tvivl om, at vi kan lave en rigtig god og ambitiøs aftale med DGI/DIF om indsatserne,” siger Martin Lohse.